14. 06. 2019

Projekt Trgovinko: V Ljubljani še zadnjič letos predstavili praktično izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino in metode učinkovitega komuniciranja

V okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« sta Trgovinska zbornica Slovenije in njen projektni partner Sindikat delavcev trgovine Slovenije 13. 6. 2019 v Ljubljani izvedla peto brezplačno strokovno usposabljanje z naslovom »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in pridobitev komunikacijskih veščin«. Skoraj šestdeset udeležencev se je še zadnjič v letošnjem letu seznanilo s tem, kako pravilno izvajati Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije v praksi ter z metodami učinkovitega komuniciranja v delovnem in zasebnem okolju. Petih izvedenih brezplačnih strokovnih usposabljanj po Sloveniji se je skupaj udeležilo skoraj 200 udeležencev.

Usposabljanja z naslovom »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in pridobitev komunikacijskih veščin« se je udeležilo skoraj šestdeset udeležencev, prvenstveno iz osrednjeslovenske regije.

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS, je v svojem uvodu predstavila ključne aktivnosti projekta, ki poteka od 15. 12. 2017 do 30. 9. 2021. Podrobneje je udeležencem predstavila dosedanje projektne rezultate, ki jih najdemo tudi  v obliki izdaje različnih e-publikacij, analiz, navodil in drugih pripomočkov, ki jih lahko vsi zainteresirani vsakodnevno uporabljajo pri svojem delu in so javno objavljeni v e-učilnici na spletni strani projekta. Ob zaključku uvodnega dela je udeležencem podala tudi informacijo o aktualnih zborničnih vsebinah dela,  kamor sodijo  predvidene zakonodajne spremembe na delovnopravnem, pokojninskem, okoljskem in davčnem področju.

V nadaljevanju usposabljanja je Karmen Primožič Rupnik, strokovnjakinja za delovnopravno področje, predstavila novosti, ki jih prinaša nova Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije. Poseben poudarek je bil namenjen pravilnemu razporejanju delovnega časa, načinu zagotavljanja ustreznih odmorov in počitkov, omejitvam dela na nedelje in praznike ter obračunavanju dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času.

V drugem delu usposabljanja je mag. Edita Krajnović, direktorica družbe Mediade d.o.o., udeležencem predstavila metode učinkovite komunikacije. »Z udeleženci smo obravnavali učinkovito komunikacijo ter osebno moč in vpliv posameznika. Na podlagi raziskav smo spoznavali pomen organizacijske kulture, osebne rasti in razvoj zaposlenih na njihovo zavzetost in inovativnost ter vlogo zgleda kot najmočnejšega orodja vodenja. Všeč mi je bil komentar ene od udeleženk ob zaključku - gre za to, da ne vzgajamo drugih, temveč sami sebe. Prav v tem vidim vrednost tovrstnih usposabljanj: so udejanjanje vseživljenjskega učenja in naravnanosti v biti vedno boljši,« je poudarila mag. Edita Krajnović.

Skupaj petih izvedenih usposabljanj v Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici, Kopru in Ljubljani se je udeležilo skoraj 200 udeležencev. »Poleg znanj in veščin, ki so jih udeleženci pridobili na usposabljanjih, so dogodke izkoristili tudi za medsebojno druženje ter izmenjavo mnenj in praktičnih izkušenj, kar prispeva h krepitvi medsebojnih odnosov in zmanjševanju konfliktnih situacij,« je ob zaključku usposabljanj povedala vodja projekta in izvršna direktorica TZS Mija Lapornik.


TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Nazaj