27. 12. 2022

Proti neustavnosti novele Zakona o dohodnini

Obveščamo vas, da je Trgovinska zbornica Slovenije ena izmed podpornic pobude za ustavno presojo novele Zakona o dohodnini, ki jo je sprejel Državni zbor RS na izredni seji dne 9. 12. 2022 in je objavljena v Uradnem listu RS, št. 158/22. Pobudo bomo naslovili na vse poslanske skupine Državnega zbora RS.

Zakon prinaša nižjo splošno davčno olajšavo, ukinja usklajevanje olajšav z inflacijo, zvišuje obdavčitev samostojnih podjetnikov (posebej normiranih zavezancev) in visoko izobraženih kadrov, otežuje notranje lastništvo podjetij ter bistveno poslabšuje socialni položaj kmetov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje.

Ker poseg v ustavno zagotovljene pravice ni sorazmeren in skladen z ustavo, mestoma je tudi retroaktiven, zakonodajni referendum pa na temo davkov ni dopusten, podpisani javno pozivamo poslance Državnega zbora RS, naj z zagotovitvijo 30 podpisov sprožijo ustavno presojo novele Zakona o dohodnini ZDoh-2AA in pozovejo Ustavno sodišče RS k zadržanju izvajanja zakona do preverbe ustavnosti sprememb, kot jih predvideva dotična novela.

O vseh nadaljnjih aktivnostih vas bomo tekoče seznanjali.

Nazaj