02. 02. 2022

Reprezentativne delodajalske organizacije pozivamo poslanke in poslance k čimprejšnjemu sprejemu predlaganih sprememb Zakona o dohodnini, saj bodo zaposleni prejeli višje neto plače, kupna moč bo večja, gospodarstvo pa bo hitreje okrevalo

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) smo s skupnim dopisom, ki smo ga dne 12. 1. 2021 naslovili na predsednika Državnega zbora, gospoda Igorja Zorčiča, in vodje poslanskih skupin, izrazili podporo predlaganim spremembam in dopolnitvam Zakona o dohodnini. Čeprav je bila druga obravnava predloga zakona s terminskim programom dela Državnega zbora predvidena že na 28. redni seji v mesecu decembru 2021, do danes še ni bila izvedena. Ker bi s sprejemom predlaganih sprememb Zakona o dohodnini zaposleni prejeli višje neto plače, kupna moč bi se povečala, gospodarstvo pa bi lahko hitreje okrevalo, pozivamo poslanke in poslance k čimprejšnjemu sprejemu predlaganih sprememb.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (v nadaljevanju: predlog zakona) določa višjo dohodninsko olajšavo, kar bi ob nespremenjenem strošku delodajalca prispevalo k višjemu neto izplačilu vseh zaposlenih in posledično tudi k povečanju kupne moči. To bi pomembno vplivalo na hitrejše okrevanje in rast slovenskega gospodarstva, kot tudi na zadržanje kompetentnega kadra na slovenskem trgu dela.

Našteti razlogi – višja neto izplačila zaposlenim, povečanje kupne moči, krepitev okrevanja in rasti slovenskega gospodarstva – so po našem mnenju zadostni in ustrezni argumenti za to, da je treba predlog zakona v Državnem zboru RS podpreti.

Čeprav je bila druga obravnava predloga zakona s terminskim programom dela Državnega zbora predvidena že na 28. redni seji v mesecu decembru 2021, do danes še ni bila izvedena.

Reprezentativne delodajalske organizacije zaradi pozitivnih učinkov, ki bi jih prinesle predlagane spremembe zato pozivamo poslanke in poslance, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini sprejmejo čimprej.

 

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE

ZDRUŽENJE DELODAJALCEV OBRTI IN PODJETNIKOV SLOVENIJE

Nazaj