19. 10. 2023

Sporočilo za javnost - Delodajalci vložili vse napore v uskladitev Zakona o delovnih razmerjih

Delodajalci vložili vse napore v uskladitev Zakona o delovnih razmerjih 

Ljubljana, 19. oktober 2023 

Delodajalske organizacije (Združenje delodajalcev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije) po včerajšnjih usklajevanjih za novelo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) sporočamo, da smo delodajalci vložili vse napore v uskladitev novele, vendar približevanja predlogom delodajalcev ni bilo, zato so se usklajevanja končala neuspešno. 

Delodajalci smo julija 2023 izstopili iz Ekonomsko-socialnega sveta zaradi kontinuiranega kršenja pravil ESS in izrazite neenakopravne obravnave delodajalske strani v tripartitnem dialogu z vlado in sindikati. Eden izmed ključnih razlogov za naš izstop je bila neenaka obravnava delodajalcev v pogajanjih za novelo Zakona o delovnih razmerjih, kjer predlogi in argumenti delodajalcev niso bili upoštevani, na kar smo že večkrat opozorili. 

V izogib kazni Evropske komisije zaradi (ne)prenosa dveh direktiv v novelo zakona o delovnih razmerjih, je delodajalska stran kljub nedelovanju ESS vložila vse napore v dodatno usklajevanje novele. Delodajalci smo bili pripravljeni sprejeti uskladitve z direktivama in usklajene kompromisne predloge med vlado in obema socialnima partnerjema; ne pristajamo pa, da se v Državni zbor posredujejo predlogi novele, ki predhodno niso bili usklajeni med vlado in obema socialnima partnerjema. Le ti namreč predvsem za delodajalsko stran prinašajo številne nove finančne in administrativne obremenitve. 

Zakon o delovnih razmerjih je namreč temeljni zakon, ki ureja razmerja med delodajalci in delavci, zato so le spremembe, sprejete v soglasju med obema partnerjema in vlado tiste, ki bodo dolgoročno vzdržne in bodo koristile tako zaposlenim kot delodajalcem. 

Glede na neuspešna usklajevanja v zadnjih dveh dneh pričakujemo, da bo vlada kot odgovoren partner sprejela novelo ZDR, ki bo vsebovala zgolj strogo implementacijo direktiv (v izogib kaznim) ter usklajene kompromisne predloge med vlado in obema socialnima partnerjema.  

 

ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE 

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE 

ZDRUŽENJE DELODAJALCEV OBRTI IN PODJETNIKOV SLOVENIJE 

Nazaj