13. 06. 2023

SPOROČILO ZA JAVNOST - Gospodarska združenja smo na zadnji seji ESS, ki je potekala 9. junija 2023, posredovala protestno pismo predsedniku Vlade RS

Gospodarska združenja smo na zadnji seji ESS, ki je potekala 9. junija 2023, posredovala protestno pismo predsedniku Vlade RS.

Gospodarska združenja, ki smo članice Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS), smo v znak protesta zaradi preštevilnih kršitev Pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta na predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba naslovila protestno pismo. V pismu poudarjamo, da je najbolj eklatanten primer kršenja obravnavanje in sprejemanje zakonodajnih predlogov na Vladi RS in v Državnem zboru RS povsem mimo ESS. V protestnem pismu smo zapisali ključne probleme, s katerimi se v ESS soočamo socialni partnerji na strani delodajalcev. Način in odnos, kot ga predstavniki Vlade RS kažejo do socialnega dialoga, je povsem nesprejemljiv in onemogoča kakršenkoli resen socialni dialog - celotno sporočilo za javnost

Nazaj