27. 09. 2023

Sporočilo za javnost - Ostro nasprotujemo nameri Vlade, da še dodatno obremeni delodajalce

Ostro nasprotujemo nameri Vlade, da še dodatno obremeni delodajalce

Delodajalske organizacije – GZS, TZS, OZS, ZDS in ZDOPS – smo predsedniku vlade, dr. Robertu Golobu poslale dopis, v katerem izražamo ostro nasprotovanje nameri Vlade RS, da ponovno uvede daljše obdobje izplačevanja bolniške odsotnosti v breme delodajalca, na način, kot je to veljalo pred spremembo zakonodaje v letu 2022. To bi bil namreč korak nazaj v primerjavi z veljavno novelo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C) in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R), ki sta skrajšali obdobje izplačevanja nadomestila v breme delodajalca oziroma samostojnega zavezanca (samostojni podjetniki, kmetje, družbeniki …). S tem je po dolgih letih prizadevanj vendarle prišlo do finančne razbremenitve gospodarstva na tem področju, prav tako se je izboljšal položaj samozaposlenih - celotno sporočilo za javnost

Nazaj