21. 01. 2022

Sporočilo za javnost - Z naraščanjem števila okuženih in karanten med prebivalstvom trgovci vedno težje izvajajo svojo dejavnost, zato TZS poziva Vlado RS da čimprej sprejme dva nujna ukrepa

Z naraščanjem števila okuženih in karanten med prebivalstvom trgovci vedno težje izvajajo svojo dejavnost, zato TZS poziva Vlado RS da čimprej sprejme dva nujna ukrepa - celotno sporočilo za javnost

Nazaj