15. 05. 2019

Trgovci s Kodeksom o zmanjšanju prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti prispevajo k varovanju okolja

Danes, v sredo, 15. maja 2019, sta minister za okolje in prostor Simon Zajc in predsednica Trgovinske zbornice Slovenije mag. Mariča Lah podpisala Kodeks o zmanjšanju prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti. Trgovci, ki bodo pristopili k temu kodeksu, se prostovoljno zavezujejo, da na blagajnah svojih maloprodajnih mest od 1. 9. 2019 dalje potrošnikom ne bodo prodajali lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki ne dosegajo kriterijev iz tega kodeksa.

Kodeks spodbuja trgovska podjetja k zmanjševanju prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti. S tem želijo trgovci prispevati k manjši uporabi plastike in k varovanju okolja. Trgovci, ki bodo pristopili k temu kodeksu, se prostovoljno zavezujejo, da na blagajnah svojih maloprodajnih mest od 1. 9. 2019 dalje potrošnikom ne bodo prodajali lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so izdelane iz  originalnega granulata z debelino stene manj kot 50 mikronov ter plastičnih nosilnih vrečk, ki vsebujejo manj kot 80 % vsebnosti reciklata.

Trgovci so februarja 2019 pozdravili pobudo ministrstva za okolje in prostor in zato pripravili Kodeks za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk pri blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti. Kodeks natančno opredeljuje, katere plastične nosilne vrečke bodo pristopniki h kodeksu še lahko prodajali pri blagajnah in katere bodo morali umakniti iz prodaje po 1. septembru 2019. Seznam pristopnikov h kodeksu bo TZS javno objavila na svoji spletni strani, vzpostavljena pa bo tudi povezava na spletno stran MOP.

Slavnostni podpis kodeksa je potekal na Ministrstvu za okolje in prostor RS. Predsednica TZS mag. Mariča Lah je ob podpisu kodeksa povedala, da kodeks prispeva k varovanju okolja. »Podpis kodeksa je dokaz, da se trgovska podjetja v Sloveniji zavedajo pomena zdravega okolja in svojega prispevka k zmanjševanju njegovih obremenitev. Kar me še posebej veseli, je dejstvo, da so nekateri trgovci že pred podpisom kodeksa sprejemali trajnostno naravnane rešitve in tudi na ta način prispevali k družbeni odgovornosti svojih podjetij. Na zbornici pričakujemo, da se bo čim večje število trgovcev prostovoljno zavezalo k spoštovanju kodeksa, zato verjamemo, da bodo zmanjšanje porabe plastičnih nosilnih vrečk pozitivno sprejeli tudi potrošniki.«


TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Nazaj