08. 11. 2018

Trgovinska zbornica Slovenije je ogorčena nad obidom socialnega dialoga pri predlaganju sprememb in dopolnitev Zakona o minimalni plači

Trgovinska zbornica Slovenije je ogorčena nad dejstvom, da je Vlada RS, s tem ko so predlog Zakona o spremembah Zakona o minimalni plači sopodpisali koalicijski poslanci, v celoti obšla socialni dialog. Socialni dialog bi moral ob oblikovanju Zakona o minimalni plači, ki je eden izmed temeljnih zakonov s področja delovnih razmerij, potekati med delodajalci, sindikati in vlado v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.

Stranka Levica je dne 7. 11. 2018 v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o spremembah Zakona o minimalni plači, česar ni storila prvič. Prvič pa se je zgodilo, da so sopodpisniki predloga zakona tudi poslanci koalicijskih strank. Nenavadno je, da so koalicijski poslanci sopodpisniki predloga zakona, ki je neposredno vložen v zakonodajni postopek v Državnem zboru.

V kolikor bi predlog zakona vložila v zakonodajni postopek Vlada RS, bi moral biti, skladno s Konvencijo Mednarodne organizacije dela in Pravili o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), predlog usklajen oziroma vsaj usklajevan v okviru tripartitnega socialnega dialoga med delodajalci, sindikati in vlado, kar je bilo na zadnji seji ESS zagotovljeno tudi s strani predsednika Vlade RS.

Na Trgovinski zbornici Slovenije smo zato ogorčeni nad dejstvom, da je vlada s tem, ko so koalicijski poslanci sopodpisali predlog Zakona o spremembah Zakona o minimalni plači, obšla svoje obveznosti, ki jih ima skladno s sprejetimi mednarodnimi dokumenti in Pravili delovanja ESS ter s tem tudi tripartitni socialni dialog.


TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Nazaj