13. 02. 2019

TZS z ministrom za okolje Juretom Lebnom o kodeksu za zmanjšanje uporabe plastičnih nosilnih vrečk

Danes, v sredo, 13. februarja, je potekala 4. razširjena seja Upravnega odbora TZS, ki se jo je udeležil tudi minister za okolje in prostor gospod Jure Leben. Člani Upravnega odbora TZS, predsedniki uprav in generalni direktorji trgovinskih družb so z ministrom razpravljali o postopni odpravi plastičnih nosilnih vrečk v trgovinah in mu predstavili svoje predloge. »Na TZS smo mnenja, da moramo še naprej pozornost namenjati zmanjšanju uporabe plastičnih izdelkov v trgovini, saj s tem prispevamo tudi k ciljem trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva,« je povedala predsednica mag. TZS Mariča Lah. V drugem delu je vsem zbranim na seji predstavila tudi predlog poslovnega načrta zbornice za leto 2019.

Predsednica TZS mag. Mariča Lah je ministru za okolje in prostor Juretu Lebnu in prisotnim predstavila predlog za sprejem prostovoljnega kodeksa TZS, ki bi zmanjšal uporabo plastičnih nosilnih vrečk: »Podpiramo ambicioznejše načrte ministra Lebna, pri čemer poudarjamo, da je potrebno najti rešitve, ki bodo zadovoljive za potrošnike in trgovce.«

Dosežen je bil dogovor, da bosta TZS in Ministrstvo za okolje in prostor, pripravila in podpisala kodeks, na osnovi katerega bodo trgovci s 1. 9. 2019 zmanjšali uporabo plastičnih nosilnih vrečk. Kodeks bo natančno opredelil, katere vrečke ostajajo po 1. 9. 2019 v uporabi in prodaji, katere pa se morajo umakniti.  

Minister Jure Leben je zagotovil, da bodo predloge, ki jih je predstavila TZS, vzeli na znanje, saj si prizadeva, da bi ukrepe za zmanjševanje plastičnih izdelkov spletli z roko v roki z vsemi ključnimi deležniki. Ob tem je poudaril, da je bilo današnje srečanje s trgovci pomemben začetek medsebojnega uspešnega sodelovanja. »Rad bi, da se plastične vrečke popolnoma umaknejo iz trgovin, to pa bo možno le s skupnim sodelovanjem in dialogom. Moja želja sicer je, da do konca leta 2019 v trgovinah ne bo več mogoče kupiti ali dobiti plastične vrečke«.

Minister Leben je za leto 2019 napovedal, da bo Slovenija na področju zmanjšanja obsega in uporabe plastičnih nosilnih vrečk ambicioznejša v primerjavi z že sprejetimi rešitvami EU. Zato bo TZS v okviru svoje pristojne okoljske komisije v prvi polovici leta 2019 pripravila osnutek prostovoljnega Kodeksa za zmanjšanje obsega in uporabe plastičnih nosilnih vrečk v trgovinski dejavnosti.

TZS bo v sodelovanju s Komisijo TZS za okolje v letu 2019 vzpostavila podlage za pripravo in izvedbo projekta »Nagrada za dosežke v trgovini na okoljskem področju«. Projekt bo v začetni fazi dvoleten, kasneje pa bi lahko postal tudi vsakoleten. Namenjen bo članom kot spodbuda za njihove pomembne prispevke in dosežke na okoljskem področju (inovativnost pri embalaži, različni načini ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, načini ozaveščanja potrošnikov …).

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Nazaj