30. 09. 2022

V Državnem zboru RS sta bila včeraj sprejeta Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) in Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2)

Na seji DZ RS dne 29. 9. 2022 sta bila sprejeta Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) ter Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2). Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) se je vse od javnih obravnav obeh predlogov zakonov v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) aktivno vključevala v razpravo s posredovanjem številnih konstruktivnih pripomb in stališč, oblikovanih v sodelovanju s člani. Naša stališča so temeljila na sprejeti zakonodaji EU na tem področju, glavnina opravljenih razprav z resornim ministrstvom za gospodarstvo pa je bila namenjena implementaciji zakonskih rešitev v praksi.

Zakon o varstvu potrošnikov predstavlja torej enega izmed temeljnih zakonov za trgovinsko dejavnost, zato je TZS novemu predlogu zakona, ki je bil v zakonodajni postopek vložen julija letos v zadnjem času posvetila še posebej veliko pozornosti. Vse zbrane pripombe, podprte z ustreznimi strokovnimi obrazložitvami, tudi na podlagi evropske zakonodaje in smernic, smo v obliki  konkretnih predlogov amandmajev med drugim posredovali na ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, s katerim smo tekom zakonodajnega postopka dobro sodelovali. Mnogi ključni predlogi TZS, ki bodo omogočali izvajanje zakona v praksi, so upoštevani, zato si takšnega dobrega dialoga z resornim ministrstvom želimo tudi v prihodnje, ko bomo skupaj izvajali usposabljanja za podjetja, predvidoma že v mesecu oktobru.

Nazaj