17. 05. 2023

Za nami uspešno regijsko srečanje v Murski Soboti

V torek, 16. maja 2023, smo izpeljali še eno regijsko srečanje v sklopu letošnjih pomladnih obiskov posameznih slovenskih regij z namenom tesnejšega povezovanja in sodelovanja z našimi člani, kakor tudi predstavitve našega dela in informiranja članov o vseh zakonodajnih in drugih novostih, ki pomembneje vplivajo na poslovanje slovenskih podjetij, predvsem na področju trgovine.

Tudi srečanje v Murski Soboti je prineslo lepo število udeležencev, tako članov, kot nečlanov TZS, kar kaže na dobro prepoznavnost in kvalitetno delo naše zbornice, predvsem pa potrebo po tem, da se člani tudi fizično srečujemo po posameznih regijah in se tako še bolje spoznamo in povežemo.

Srečanje je otvorila izvršna direktorica TZS Mija Lapornik, ki je predstavila delo zbornice in glavne aktualne teme s področja zakonodaje in politike, ki se tičejo gospodarstva in trgovinske dejavnosti. Pri posameznih ožjih področjih jo je dopolnjevala tudi svetovalka Karmen Fortuna, drugi del predstavitve aktualnih tem pa je prevzela višja svetovalka TZS Marjanca Simsič.

V ospredju so bili novi Zakon o varstvu potrošnikov z novim sistemom označevanja znižanih cen ter jamčevalnih zahtevkov zaradi neskladnosti blaga ali storitev, novi Zakon o varstvu osebnih podatkov in prihajajoča zahteva po vodenju dnevnika obdelave osebnih podatkov, glavni poudarki iz novega Pravilnika o poklicnih boleznih, kakor tudi pregled zakonodaje na področju trgovine s tehničnim blagom ter zadnje spremembe Zakona o trgovini in Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije. Dotaknile pa so se tudi vzpostavljanja kavcijskega sistema ter regulacije cen elektrike in ostalih energentov v prihodnosti.

Predstavitvi so sledila številna vprašanja udeležencev, na katera so predstavnice TZS, skupaj s pravnimi svetovalci TZS, ki so se srečanju pridružili na daljavo, Barbaro Krivic in Niko Pečevnik, z veseljem odgovarjale.

V kolikor vas zanimajo nove informacije o vseh predvidenih zakonodajnih novostih in reformah, ki šele prihajajo, ne zamudite preostalih brezplačnih regijskih srečanj Trgovinske zbornice Slovenije, ki jih organiziramo spomladi 2023 po vsej Sloveniji. Naslednje je že 25. maja v Kranju, potem pa sledita še dve srečanji v Ljubljani, 31. maja in 13. junija.

Nazaj