Usposabljanje mentorjev za praktično usposabljanje dijakov pri delodajalcu

Vljudno vas vabimo na usposabljanje mentorjev za praktično usposabljanje dijakov pri delodajalcu, ki bo potekalo:
•    1. dan: 4. 2. 2020 od 13.00 do 19.15 ure,
•    2. dan: 6. 2. 2020 od 13.00 do 19.15 ure in
•    3. dan: 12. 2. 2020 od 13.00 do 19.15 ure
v Viharnici, Dom gospodarstva, Dimičeva ulica 13, Ljubljana.

Sklopi predavanj/vaj:

1.    dan (8 ur)
•    Razvojne značilnosti mladostnika (3 ure)
•    Komuniciranje (5 ur)

Predava: ga. Brigita Vončina, univ. dipl. psih.
2.    dan (8 ur)
•    Načrtovanje učnega procesa v delavnem okolju (4 ure)
•    Izobraževalni sistem v RS (2 uri)
•    Ergodidaktika (2 uri)

Predava: mag. Jasna Čot, univ. dipl. ekon.
3.    dan (8 ur)
•    Psihološke osnove učenja in poučevanja (4 ure)
•    Predstavitve projektnih nalog (4 ure)

Predava: ga. Brigita Vončina, univ. dipl. psih.

V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi kandidat, ki ima:

  • srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta ustreznih delovnih izkušenj ali
  • srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj.

PRIJAVNICA

Pogoji za dokončanje programa usposabljanja
Za uspešno dokončanje programa usposabljanja se mora udeleženec udeležiti izvedbe vseh 24 kontaktnih ur, pripraviti projektno nalogo in jo uspešno zagovarjati.

Po uspešno končanem usposabljanju prejme kandidat/ka potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju za mentorja/mentorico praktičnega usposabljanja dijakom pri delodajalcu.

Gradivo udeleženci dobijo na usposabljanju, s s seboj pa naj imajo pisalo in beležko.

Usposabljanje bo izvedeno v treh delovnih dneh. Med drugim in tretjim dnem bo vsaj 1 teden časovnega razmika, v katerem bodo udeleženci izdelali projektno nalogo. Projektno nalogo bodo predstavili na zadnjem srečanju (3. dan).

Samostojno delo udeležencev (26 ur):
Udeleženec na koncu izdela projektno nalogo iz ene od tem vsebinskega sklopa. Za izdelavo projektne naloge se predvideva 26 ur samostojnega dela. Udeleženec izmed predlaganih naslovov projektnih nalog izbere en naslov, lahko pa v dogovoru s predavateljem izbere tudi temo po svoji izbiri. Za udeležence usposabljanja bodo organizirane konzultacije (kontakti preko elektronske pošte in telefona) ki jih bo izvajal predavatelj, ki bo tudi mentor za izdelavo projektnih nalog. Predavatelj bo udeležencem vnaprej sporočil termine, ko bo na voljo za telefonske konzultacije. Predavatelj bo dostopen tudi po elektronski pošti za vsa vprašanja in strokovno pomoč.

PLAČILO KOTIZACIJE: Kotizacija znaša 140,00 € na udeleženca (DDV že vključen). Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po faksu: 01/ 58-98-219, po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si.

SPLOŠNI POGOJI: Usposabljanje bo izvedeno ob prijavi zadostnega števila udeležencev. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se od usposabljanja pisno odjavite vsaj 3 dni pred izvedbo usposabljanja. Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisanega usposabljana ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved.

Vljudno vabljeni k prijavi!