Strokovni seminar "Prepoznavanje kemijskih tveganj in izdelava ocene tveganja v živilih"

Člane vabimo na strokovni seminar TZS s področja živil na temo »Prepoznavanje kemijskih tveganj in izdelava ocene tveganja v živilih«, ki bo potekal 10. marca 2020 od 9.00 do 12.00 ure v Ljubljani, dvorana D, Dom gospodarstva, Dimičeva ulica 13.

Vsebina seminarja:

  • Obvladovanje kemijskih tveganj
  • Izdelava ocene tveganja za kemijska onesnaževala (težke kovine, mikotoksine), ostanke pesticidov, aditive, alergene in druge zakonsko regulirane rezidue)
  • Nadzor nad proizvodnimi postopki, analiza tveganja
  • Poudarek bo na praktičnih primerih, možnih rešitvah, dobrih praksah

Predava: ga. Jana Kolenc Muženič, izvršna direktorica Slovenskega združenja za kakovost in odličnost

Splošni pogoji: Za člane znaša kotizacija 60,00 EUR z vključenim DDV, za nečlane pa znaša kotizacija 180,00 EUR na udeleženca z vključenim DDV. Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se pisno odjavite vsaj 3 delovne dni pred izvedbo seminarja! Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved. Seminar bo izveden ob prijavi najmanj 10 udeležencev.