Strokovni seminar "Prepoznavanje kemijskih tveganj in izdelava ocene tveganja v živilih"

Člane vabimo na strokovni seminar TZS s področja živil na temo »Prepoznavanje kemijskih tveganj in izdelava ocene tveganja v živilih«, ki bo potekal 10. marca 2020 od 9.00 do 12.00 ure v Ljubljani, dvorana D, Dom gospodarstva, Dimičeva ulica 13.

Vsebina seminarja:

  • Obvladovanje kemijskih tveganj
  • Izdelava ocene tveganja za kemijska onesnaževala (težke kovine, mikotoksine), ostanke pesticidov, aditive, alergene in druge zakonsko regulirane rezidue)
  • Nadzor nad proizvodnimi postopki, analiza tveganja
  • Poudarek bo na praktičnih primerih, možnih rešitvah, dobrih praksah

Predava: ga. Jana Kolenc Muženič, izvršna direktorica Slovenskega združenja za kakovost in odličnost

Splošni pogoji: Za člane znaša kotizacija 60,00 EUR z vključenim DDV, za nečlane pa znaša kotizacija 180,00 EUR na udeleženca z vključenim DDV. Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se pisno odjavite vsaj 3 delovne dni pred izvedbo seminarja! Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved. Seminar bo izveden ob prijavi najmanj 10 udeležencev.


Prijava na seminar (Strokovni seminar "Prepoznavanje kemijskih tveganj in izdelava ocene tveganja v živilih")

Potrjujem, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Soglašam, da TZS vneseni e-naslov uporablja za obveščanje v zvezi s tem seminarjem.