Brezplačen seminar "Priložnosti zelenega javnega naročanja za ponudnike" - ODPOVEDANO

Podjetja, ki že nastopate kot ponudnik blaga v javnem naročanju ali pa bi si o tem želeli pridobiti več informacij in razširiti znanje ter se seznaniti s ključnimi merili in dokumentacijo s področja zelenega javnega naročanja, lepo vabimo, da se udeležite brezplačnega seminarja »Priložnosti zelenega javnega naročanja za ponudnike«, ki bo potekal dne 7. 7. 2020 v v prostorih Trgovinske zbornice Slovenije, Dom gospodarstva, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, 1. nadstropje – dvorana B (parkirišče za obiskovalce: 1. klet).

V prvem delu seminarja bodo podane informacije splošnega značaja  o zelenem javnem naročanju, v drugem bolj praktičnem delu, pa bodo predstavljeni primeri in zahteve s področij:

  • elektronske opreme,
  • gradnje,
  • pohištva,
  • ogrevalnih naprav.  

Zeleno javno naročanje je naročanje, pri katerem naročnik v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju naroča blago, storitve ali gradnje, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in gradnjami v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter imajo enake ali boljše funkcionalnosti. Namen zelenega javnega naročanja je zmanjšati negativen vpliv na okolje z javnim naročanjem okoljsko manj obremenjujočega blaga, storitev in gradenj, izboljšati okoljske značilnosti obstoječe ponudbe in spodbujati razvoj okoljskih inovacij in krožno gospodarstvo.
 
Program seminarja:

9:00 – 10:30

Predstavitev zelenega javnega naročanja

  • Projekt Life Care 4 Climate
  • Uredba o zelenem javnem naročanju (Uredba ZeJN)
  • Cilji Uredbe o ZeJN ter zahteve in dokazila

Tatjana Orhini Valjavec, Ministrstvo za okolje in prostor

Okoljski vidiki zelenega javnega naročanja
Janja Samec, Ministrstvo za okolje in prostor

Predstavitev dobre prakse

  • Predstavitev primera
  • Sodelovanje naročnikov s ponudniki (raziskava trga, strokovni dialog)
10:30 – 11:00 Odmor
11:00-13:00 Elektronska oprema in zeleno naročanje - merila, dokazila
Tina Žumer, Ministrstvo za infrastrukturo
 

Storitve projektiranja in gradnje stavb v zelenem javnem naročanju
Leni Pernar, Ministrstvo za okolje in prostor
 
Ogrevalne naprave
mag. Ivan Kenda, strokovnjak za ogrevalne naprave in direktor Občinske uprave Moravče

Pohištvo
Janja Samec, Ministrstvo za okolje in prostor

Kontaktna oseba na TZS za več informacij: marjanca.simsic@tzslo.si.

SPLOŠNI POGOJI: Število mest je omejeno na 25 udeležencev, prijave sprejemamo do zasedenosti mest. Seminar bo izveden ob prijavi zadostnega števila udeležencev.

KOTIZACIJE NI! Lepo vabljeni!