Brezplačna delavnica IRSD "Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja"

Trgovinska zbornica Slovenije v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo dne 22. 9. 2020 ob 11. uri v prostorih TZS organizira brezplačno delavnico »Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja«.

Prvi vsebinski sklop delavnice je namenjen vsebini in izdelavi izjave o varnosti z oceno tveganja. Iz zadnjega poročila Inšpektorata RS za delo za preteklo leto namreč izhaja, da je še vedno največ kršitev na področju varnosti in zdravja pri delu ugotovljenih ravno v zvezi z ocenjevanjem tveganj in izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja. Med dejavnostmi z največ tovrstnimi kršitvami pa je tudi dejavnost trgovine s 12,0 %. Največ kršitev je bilo ugotovljenih glede neustrezne vsebine izjave o varnosti z oceno tveganja, to je glede prepoznavanja tveganj, postopkov ocenjevanja tveganj in opredelitve potrebnih ukrepov.

Drugi vsebinski sklop je namenjen aktualnim ukrepom glede varnosti in zdravja pri delu v povezavi s COVID-19, predvsem se boste lahko seznanili z informacijami o virusu, na kaj morate biti delodajalci še posebej pozorni, na vlogo izvajalca medicine dela ter potrebnimi ukrepi.

Vsi udeleženci prejmejo tudi potrdilo inšpektorata o udeležbi.

PROGRAM

11.00 – 14.00 

IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA, NJENA VSEBINA IN IZDELAVA

  • ocenjevanje tveganj na delovnem mestu
  • zagotavljanje varnega delovnega okolja
  • dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev in osebne varovalne opreme

Roman Lubec, univ. dipl. inž. str., IRSD

ODMOR

COVID-19 IN DELODAJALCI

  • osnovne informacije o virusu
  • kako se virus prenaša
  • na kaj morajo biti pozorni delodajalci
  • vloga izvajalca medicine dela
  • ukrepi glede varnosti in zdravja pri delu

mag. Mladen Markota, dr. med., IRSD

Kotizacije ni! Vljudno vabljeni.