Seminar na temo kemikalij - CLP uredba (EU)

Vljudno vabljeni na seminar na temo kemikalij - CLP uredba (EU) - razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi in aktualne obveznosti za podjetja, ki bo potekal dne 7. 10. 2020 s pričetkom ob 9.00 uri, v prostorih Doma gospodarstva, Dimičeva 13, Ljubljana, 1. nadstropje – dvorana B (parkirišče za obiskovalce: 1. klet).

Seminar je namenjen trgovskim podjetjem, ki nastopajo bodisi kot uvozniki (na EU trg) ali distributerji (znotraj EU, RS) in vršijo bodisi klasično ali spletno prodajo izdelkov, ki zapadejo pod CLP uredbo (EU) 1272/2008.

PROGRAM:

9.00 – 9.05 Uvod v seminar
Trgovinska zbornica Slovenije

9.05 – 12.00

(v ta čas je vključen odmor 15 minut)

Uredba (EU) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi (CLP), ki zagotavlja obveščanje o nevarnostih kemikalij na podlagi njihove razvrstitve:

  • Ključne obveznosti uvoznikov in distributerjev glede označevanja,   kaj mora vključevati etiketa izdelkov v maloprodaji, na kaj mora trgovec paziti, ko daje proizvod v promet.
  • Poudarek bo na trenutno najbolj aktualni temi: poročanje o sestavi nevarnih zmesi v skladu s 45. členom CLP uredbe, glavne obveznosti in časovni roki, UFI številka in PCN notifikacija.


Pogoji za dajanje na trg dezinfekcijskih sredstev, ki jih določa Uredba (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih  proizvodov

Predavatelji:

  • mag. Tatjana HUMAR JURIČ, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije – predstavitev pravnih podlag in glavnih obveznosti ter aktualnih časovnih rokov po 45. členu CLP uredbe
  • ga. Simona MIKLAVČIČ, Bens Consulting – predstavitev pogleda iz prakse (45. člen CLP uredbe, generiranje kode UFI in praktični prikaz PCN notifikacije)
  • mag. Marta PAVLIČ ČUK, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije - dezinfekcijska sredstva (pogoji za dajanje v promet)

Kotizacije za seminar NI!

Število udeležencev je omejeno na 25 oseb zaradi zagotavljanja ustrezne razdalje med udeleženci seminarja (COVID-19). Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Z namenom spoštovanja navodil pristojnih organov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 udeležence prosimo, da v prostorih Doma gospodarstva uporabljajo zaščitno masko, razkužilo bo zagotovila TZS.