Brezplačni online seminar "Priložnosti zelenega javnega naročanja za ponudnike"

PRILOŽNOSTI ZELENEGA JAVNEGA NAROČANJA ZA PONUDNIKE
15. oktober 2020, ki bo potekal preko svetovnega spleta ON – LINE s pričetkom ob 9.00 uri.

Podjetja, ki že nastopate kot ponudnik blaga v javnem naročanju ali pa bi si o tem želeli pridobiti več informacij in razširiti znanje ter se seznaniti s ključnimi merili in dokumentacijo s področja zelenega javnega naročanja, lepo vabimo, da se udeležite brezplačnega SPLETNEGA seminarja »Priložnosti zelenega javnega naročanja za ponudnike«. V prvem delu seminarja bodo podane informacije splošnega značaja o zelenem javnem naročanju, v drugem bolj praktičnem delu, pa bodo predstavljeni primeri in zahteve s področij:

• elektronske opreme,
• gradnje,
• pohištva,
• ogrevalnih naprav.


Zeleno javno naročanje je naročanje, pri katerem naročnik v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju naroča blago, storitve ali gradnje, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in gradnjami v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter imajo enake ali boljše funkcionalnosti.

Namen zelenega javnega naročanja je zmanjšati negativen vpliv na okolje z javnim naročanjem okoljsko manj obremenjujočega blaga, storitev in gradenj, izboljšati okoljske značilnosti obstoječe ponudbe in spodbujati razvoj okoljskih inovacij in krožno gospodarstvo.

PROGRAM SEMINARJA:

9:00 – 12:30

 • Predstavitev zelenega javnega naročanja
  -        Projekt Life Care 4 Climate
  -        Uredba o zelenem javnem naročanju (Uredba ZeJN)
  -        Cilji Uredbe o ZeJN ter zahteve in dokazila
  Tatjana Orhini Valjavec, Ministrstvo za okolje in prostor

 • Okoljski vidiki zelenega javnega naročanja
  Janja Samec, Ministrstvo za okolje in prostor

 • Predstavitev dobre prakse
  - Predstavitev primera
  - Sodelovanje naročnikov s ponudniki (raziskava trga, strokovni dialog)
  Matej Cerovšek, Ministrstvo za okolje in prostor

 • Elektronska oprema, energijsko označevanje in zeleno naročanje - merila, dokazila
  Tina Žumer, Ministrstvo za infrastrukturo

 • Storitve projektiranja in gradnje stavb v zelenem javnem naročanju
  Leni Pernar, Ministrstvo za okolje in prostor

 • Ogrevalne naprave
  mag. Ivan Kenda, strokovnjak za ogrevalne naprave in direktor Občinske uprave Moravče

 • Pohištvo
  Janja Samec, Ministrstvo za okolje in prostor


Kontaktna oseba TZS: Marjanca Simsič, marjanca.simsic@tzslo.si, 01 58 98 215


Lepo vabljeni !