Označevanje porekla živil, označevanje porekla osnovne sestavine živil in predvidene novosti na ravni EU

Vabimo vas na strokovni seminar TZS s področja živil: Označevanje porekla živil, označevanje porekla osnovne sestavine živil in predvidene novosti na ravni EU.

 Seminar bo potekal 2. marca 2021, od 9.00 do 11.15 ure PREKO SPLETA

Na seminarju bodo predstavljene zakonodajne obveznosti v zvezi z označevanjem porekla živil ter označevanjem porekla osnovne sestavine živil, kot to določa Izvedbena uredba EU št. 2018/775 in nedavno Obvestilo komisije o uporabi določb člena 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011. Na seminarju boste med drugim izvedeli, v katerih primerih nastopi obveznost navajanja porekla osnovne sestavine živila, katere so izjeme in kakšni so možni načini navajanja osnovne sestavine živil. Na seminarju bodo predstavljene tudi predvidene novosti na ravni EU, med drugim tudi Strategija od vil do vilic, ki na področju živil predvideva nove zahteve za nosilce živilske dejavnosti (npr. označevanje hranilne vrednosti na sprednji strani embalaže, označevanje porekla za nekatere proizvode,…)

Splošni pogoji: Za člane znaša kotizacija 45 EUR brez DDV na udeleženca, za nečlane pa znaša kotizacija 135 EUR na udeleženca brez DDV. Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po faksu: 01/ 58-98-219, po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se pisno odjavite vsaj 3 delovne dni pred izvedbo seminarja! Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved. Seminar bo izveden ob prijavi zadostnega števila udeležencev udeležencev.


Prijava na seminar (Označevanje porekla živil, označevanje porekla osnovne sestavine živil in predvidene novosti na ravni EU)

Potrjujem, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Soglašam, da TZS vneseni e-naslov uporablja za obveščanje v zvezi s tem seminarjem.