Brezplačno usposabljanje "Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi v povezavi z interventno zakonodajo in predstavitev dobrih poslovnih praks iz Italije"

Vljudno vas vabimo na brezplačno usposabljanje "Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi v povezavi z interventno zakonodajo in predstavitev dobrih poslovnih praks iz Italije" v okviru projekta "TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini" dne 25. 2. 2021 od 13.00 do 16.00 ure preko spletne aplikacije ZOOM.

PROGRAM USPOSABLJANJA

12.45 – 13.00  Prijava udeležencev
13.00 – 13.30    Uvod
Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« in najpomembnejše zakonodajne novosti

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS
13.30 – 14.30 Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi (KPDTS) v povezavi z interventno zakonodajo
  • Koga zavezuje KPDTS, kljub interventni zakonodaji?
  • Kdaj se lahko odredi opravljanje drugega dela, ki ni predmet pogodbe o zaposlitvi?
  • Kakšne so omejitve glede neenakomerne razporeditve delovnega časa, začasne prerazporeditve delovnega časa in nadurnega dela?
  • In še mnogo več ...
Predava: ga. Karmen Primožič Rupnik, univ. dipl. prav., strokovnjakinja za področje delovnopravne zakonodaje
14.30 – 15.30 Predstavitev dobrih poslovnih praks iz Italije
  • Kakšni so ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19?
  • Kakšni so ukrepi za pomoč gospodarstvu zaradi epidemije COVID-19?
  • Kakšna je minimalna plača za leto 2021?
  • Kakšna je plača prodajalca in kakšen je strošek delodajalca za prodajalca?
Predavata: g. Andrej Šik in g. Dionisio Gherbassi, Servis d.o.o. – s.r.l., Slovensko deželno gospodarsko združenje, Trst, Italija
15.30 – 16.00 Razprava in zaključki


VLJUDNO VABLJENI!