Strokovni seminar »Ukrepi s področja varnosti in zdravja pri delu za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) v trgovinski dejavnosti«

Vabimo vas na strokovni seminar »Ukrepi s področja varnosti in zdravja pri delu za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) v trgovinski dejavnosti«, ki bo potekal dne 4. 3. 2021, od 10.00 do 11.30 ure preko spleta.

 Program:

10.00 – 11.30

Ukrepi s področja varnosti in zdravja pri delu za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) v trgovinski dejavnosti

  • Virus SARS-CoV-2 in bolezen COVID-19
  • Osnovni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2
  • Kako dopolniti izjavo o varnosti z oceno tveganja z ukrepi za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2
  • Predstavitev priporočenih ukrepov NIJZ in Vlade RS za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 med zaposlenimi v trgovinski dejavnosti

 Predavatelj: Primož Vrbinc, strokovni svetnik, ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

Splošni pogoji: Za člane znaša kotizacija 20,00 EUR (DDV vključen) na udeleženca, za nečlane pa znaša kotizacija 60,00 EUR (DDV vključen) na udeleženca. Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po faksu: 01/ 58-98-219, po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se pisno odjavite vsaj 3 delovne dni pred izvedbo seminarja! Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved. Seminar bo izveden ob prijavi zadostnega števila udeležencev.

Vljudno vabljeni!


Prijava na seminar (Strokovni seminar »Ukrepi s področja varnosti in zdravja pri delu za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) v trgovinski dejavnosti«)

Potrjujem, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Soglašam, da TZS vneseni e-naslov uporablja za obveščanje v zvezi s tem seminarjem.