Brezplačno usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije v praksi v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih in komunikacijske veščine«

Vljudno vas vabimo na brezplačno usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije v praksi v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih in komunikacijske veščine« v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«, ki bo potekalo v četrtek, 29. 4. 2021 od 13.00 do 16.00 ure preko spletne aplikacije ZOOM.

PROGRAM USPOSABLJANJA

12.45 – 13.00 Prijava udeležencev
13.00 – 13.30 Uvod
Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« in najpomembnejše zakonodajne novosti

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS
13.30 – 14.30

Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi (KPDTS) v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih

  • postopki odpovedi pogodbe o zaposlitvi v luči COVID-19
  • delo od doma v času izjemnih okoliščin
  • dodatki, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu

Predava: ga. Karmen Primožič Rupnik, univ. dipl. prav., strokovnjakinja za področje delovnopravne zakonodaje

14.30 – 15.30

Komunikacijske veščine za zavzete zaposlene

Epidemija COVID-19. Odprtje, zaprtje. Negotovost. Primanjkljaj kadra. Privlačnejše delo drugje. To je le nekaj dejavnikov, ki otežujejo delo vodij v teh časih.

Kako v zahtevnih okoliščinah prilagoditi komunikacijo vodje?
Kaj okrepiti, kaj opustiti?
Kaj sproža zavzetost in pripadnost zaposlenih?
Kaj storiti, da bodo zaposleni občutili varnost in zaupanje?

Na seminarju se bomo s konkretnimi primeri posvetili veščinam komunikacije za zavzete zaposlene. Seznanili se bomo z ugotovitvami raziskav, številkami in trendi, ki prihajajo tudi v naše okolje. Namen seminarja je, da boste postajali še boljši vodja svojim sodelavcem. Ker boste z njimi komunicirali še bolje.

Predava: mag. Edita Krajnović, direktorica, Mediade d.o.o.

15.30 – 16.00  

Razprava in zaključki

Kotizacije NI!  VLJUDNO VABLJENI!


Prijava na seminar (Brezplačno usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije v praksi v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih in komunikacijske veščine«)

Potrjujem, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Soglašam, da TZS vneseni e-naslov uporablja za obveščanje v zvezi s tem seminarjem.