Seminar s področja živil: Zagotavljanje varnosti in sledljivosti živil v trgovinski dejavnosti

Vabimo vas na strokovni seminar TZS s področja živil: Zagotavljanje varnosti in sledljivosti živil v trgovinski dejavnosti, ki bo potekal preko spleta dne 1. 12. 2021 od 9.00 do 11.30 ure.

Na seminarju bodo predstavljene zahteve, ki jih morate trgovska podjetja spoštovati pri prodaji živil, in se nanašajo predvsem na varnost, sledljivost in označevanje živil.

Predstavljena bo vsebina Smernic dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti (vključno za mesnice in ribarnice), ki se nanaša na splošne higienske zahteve in tehnične pogoje v živilskih obratih (oprema, delovne površine, prostori), zahteve glede osebne higiene zaposlenih, zagotavljanje varnosti živil pri posameznih stopnjah dela v trgovini z živili (prevoz, prevzem, skladiščenje, obdelava živil…) ter možnosti za odpravo napak in izboljšanje sistemov v podjetjih. Predstavljene bodo tudi novosti povezane s t.i. kulturo varnih živil, alergeni in doniranjem živil. Predstavljene bodo tudi osnovne zahteve glede označevanja predpakiranih in nepredpakiranih živil.

Predava: ga. Zvezdana Žurman, članica projektne skupine za pripravo Smernic dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti in projektne skupine za pripravo Smernic HACCP za mesnice in ribarnice v trgovinski dejavnosti, članica projektne skupine za pripravo Smernic za označevanje alergenov v nepredpakiranih živilih.

Splošni pogoji: Za člane znaša kotizacija 30 EUR brez DDV, za nečlane pa znaša kotizacija 90 EUR na udeleženca brez DDV. Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po faksu: 01/ 58-98-219, po pošti: TZS, Dunajska 167, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se pisno odjavite vsaj 3 delovne dni pred izvedbo seminarja! Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved. Seminar bo izveden ob prijavi najmanj 10 udeležencev.