Srečanje s člani

Vse zainteresirane člane TZS vabimo na brezplačno srečanje, ki bo potekalo dne 10. 3. 2022 s pričetkom ob 13.00 uri preko platforme ZOOM.

Na našem skupnem srečanju vam bomo predstavili aktualne informacije in ključne zakonodajne novosti, ki so pomembne tako za mala, srednja kot velika podjetja.

Program srečanja TZS

13.00 – 14.30

Zadnje informacije s področja ukrepov COVID-19

  • veljavni ukrepi
  • interventna zakonodaja (t.i. PKP)

Predstavitev aktualnih novosti na zakonodajnem področju

  • živilska zakonodaja
  • neživilska zakonodaja
  • okoljska zakonodaja
  • davčna zakonodaja

Iz dela zbornice

  • semafor ključnih podatkov in kazalnikov za trgovinsko dejavnost
  • kolektivna pogodba za trgovino
  • seminarji in izobraževanja

Mija Lapornik, izvršna direktorica TZS in strokovni sodelavci

14.30

Odgovori na zastavljena vprašanja članov ter pobude/predlogi članov

Kotizacije NI!

NAPOVEDUJEMO!

Naslednje srečanje članov s TZS načrtujemo v mesecu juniju 2022. Podrobnejši program bo objavljen naknadno glede na aktualne zbornične vsebine dela. V kolikor bodo epidemiološke razmere dopuščale bomo to srečanje organizirali hibridno tako, da bo možna udeležba z osebno prisotnostjo ali preko platforme ZOOM.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami!