Seminar "Priprave za izdelavo letnega poročila 2021, davčno poročanje, novosti v letu 2022"

Vljudno vas vabimo na spletni seminar

"PRIPRAVE ZA IZDELAVO LETNEGA POROČILA 2021, DAVČNO POROČANJE, NOVOSTI V LETU 2022"

dne 25. 1. 2022 s pričetkom ob 9.00 uri in predvidenim zaključkom ob 13.00 uri.

Seminar je namenjen predvsem trgovskim podjetjem in s.p.-jem (računovodstva) ob pripravah za izdelavo letnega poročila 2021 ter davčnih poročil.

PROGRAM SEMINARJA:

1. Priprava letnega poročila za leto 2021

 • Obveznosti poročanja za gospodarske družbe in samostojne podjetnike
 • Merjenje in poročanje sredstev in obveznosti s poudarkom na obveznostih slabitve sredstev
 • Nekatere posebnosti pri pripravi izkaza poslovnega izida

2. Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021

 • Nekatere posebnosti pri prilagajanju prihodkov in odhodkov po davčni zakonodaji
  • Povečanje prihodkov
  • Zmanjšanje prihodkov
  • Povečanje odhodkov
  • Zmanjšanje odhodkov
 • Davčne olajšave s poudarkom na novostih v letu 2021
  • Investicijska olajšava
  • Olajšava za raziskovanje in razvoj in nov pravilnik o uveljavljanju olajšave za RR
  • Olajšava za zaposlovanje
  • Druge olajšave
  • Novosti pri olajšavi za prenesene izgube iz preteklih let

3. Kako ravnati v primeru, če smo obdavčeni po normiranih stroških

4. Vpliv interventnih ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP) na računovodsko in davčno poročanje v letu 2021

5. Pregled nekaterih novosti v letu 2022

 • Sprememba ZDDPO-2S
 • Nekatere druge spremembe

Predavateljica: ga. Marija Tomc Muc, BIRO BONUS

Marija Tomc Muc je preizkušena računovodkinja in preizkušena davčnica, direktorica računovodskega servisa Biro Bonus. Ima dolgoletne izkušnje na področju računovodstva in davkov za gospodarske družbe in nepridobitne organizacije. Je tudi članica upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov. Svoje znanje deli na številnih seminarjih, kongresih in delavnicah, hkrati pa je tudi predavala na nekaterih višjih in visokih šolah.

Splošni pogoji: Za člane znaša kotizacija 40,00 EUR z vključenim DDV, za nečlane pa znaša kotizacija 110,00 EUR z DDV. Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po pošti: TZS, Dunajska 167, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se pisno odjavite vsaj 3 delovne dni pred izvedbo seminarja! Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved. Seminar bo izveden ob prijavi zadostnega števila udeležencev.

* Povezavo za udeležbo na seminarju preko spletne aplikacije ZOOM vam bomo posredovali eno uro pred začetkom seminarja.