Prva brezplačna Trgovinkova delovnopravna klepetalnica

Vse zainteresirane člane Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) vabimo na
prvo brezplačno TRGOVINKO-VO delovnopravno klepetalnico,
ki bo potekala v četrtek, 20. 1. 2022 s pričetkom ob 13.00 uri
preko spletne aplikacije ZOOM (trajanje približno do 14.00 ure).

Prvo TRGOVINKO-vo delovnopravno klepetalnico organizira TZS v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Program:
1. del: Kako pravilno organizirati delo od doma – pravni in praktični vidik
Predstavitev bo izvedel gospod Damjan Mašera, vodja sektorja, Sektor za delovna razmerja in druge oblike dela, Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela, MDDSZ.
2. del: Novosti oziroma predvidene novosti s področja delovnopravne zakonodaje in COVID-19 ukrepov
Predstavitev bosta izvedli Barbara Krivic in Karmen Fortuna, strokovni sodelavki TZS. 

Kotizacije NI!
ZOOM povezavo na dogodek vam bomo na e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi, poslali uro pred začetkom dogodka.

Naslednji termini TRGOVINKO-ve delovnopravne klepetalnice v letu 2022:
17. februar 2022 ob 13.00 uri;
17. marec 2022 ob 13.00 uri;
21. april 2022 ob 13.00 uri;
19. maj 2022 ob 13.00 uri;
16. junij 2022 ob 13.00 uri;
15. september 2022 ob 13.00 uri;
20. oktober 2022 ob 13.00 uri;
17. november 2022 ob 13.00 uri;
15. december 2022 ob 13.00 uri.

VABI: Označite termine v svojem koledarju!