Novosti na področju DDV zakonodaje

Vljudno vas vabimo na seminar »Novosti na področju DDV zakonodaje«, ki bo potekal preko spleta dne 16. 2. 2022 od 9.00 do 12.20 ure.

Januarja 2022 je bil v Uradnem listu RS, št. 3/22, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1M), kateremu bo predvidoma sledila tudi objava sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Na seminarju se boste seznanili s ključnimi vsebinami navedene zakonodaje oziroma novostmi, na nekaterih področjih pa tudi že z izkušnjami ob dosedanjem izvajanju.

Člani ste lepo vabljeni, da nam vaša vprašanja posredujete vnaprej vsaj tri dni pred seminarjem na e-naslov: info@tzslo.si, z namenom podaje čim bolj konkretnih odgovorov na samem seminarju.

PROGRAM SEMINARJA:

  • Prodaja blaga na daljavo (domača in čezmejna);
  • Pravila glede izdajanja računov, novosti DDV: ukinja se obveznost tiskanja računa (pri prodaji blaga končnim kupcem ni več obvezna izročitev tiskanega računa, kupec ima še vedno pravico zahtevati, da se mu račun natisne);
  • Pravica do odbitka vstopnega DDV pri nabavi motornih vozil brez izpustov CO2 - električna vozila, katerih skupna vrednost vozila (z DDV in ostalimi dajatvami) ne presega 80.000 EUR, poslovna raba;
  • Ukinja se obveznost identifikacije za DDV tujih davčnih zavezancev, če na ozemlju Republike Slovenije opravijo dobave, za katere velja prevalitev davčne obveznosti na prejemnika blaga ali storitev;
  • Poenostavitve glede DDV obračuna (davčni zavezanci, ki prvič predlagajo DDV obračun ne prilagajo seznama prejetih in izdanih računov);
  • Ukinja se prag v višini 7.500 EUR za obvezen vstop kmetov v sistem DDV (ohranja pa se možnost uveljavljanja pavšalnega nadomestila ali prostovoljnega vstopa v sistem);
  • Odgovori na vprašanja iz prakse (uveljavljanje pravice do odbitka vstopnega DDV, prenos pravice razpolaganja na blagu in s tem povezano vprašanje določitve kraja obdavčitve  in nastanka davčne obveznosti, pravilo določitve kraja dobave blaga pri t.i. zaporednih dobavah).

Novosti DDV v zvezi s prodajo blaga na daljavo so bile implementirane že s 1. julijem 2021. Ker so bile implementirane zgolj s Pravilnikom o izvajanju ZDDV-1, so s spremenjenim in dopolnjenim besedilom zakona (ZDDV-1M) te novosti v bistvu samo prenesene v zakonski okvir.

PREDAVATELJICA
Seminar bo vodila mag. Suzana Tokić, direktorica davčno svetovalne družbe ST Konzultacije, davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Predavateljica ima dolgoletne izkušnje na področju DDV in carin. Zastopa in svetuje domačim in tujim gospodarskim subjektom ter fizičnim osebam v zvezi z izvajanjem davčne, carinske in trošarinske zakonodaje. Je (so)avtorica strokovnih priročnikov in člankov, med drugim tudi priročnika o primerjavi slovenskega in italijanskega DDV. Kot dolgoletna predavateljica sodeluje na številnih seminarjih in delavnicah, na katerih se pojasnjujejo pravila v zvezi z izvajanjem domače in tuje davčne zakonodaje, v povezavi s predpisi Evropske Unije. Kot predavateljica nastopa tudi v tujini (Italija, Hrvaška, itd).

Splošni pogoji: Za člane znaša kotizacija 55 EUR z vključenim DDV, za nečlane pa znaša kotizacija 110,00 EUR z DDV. Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po pošti: TZS, Dunajska 167, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se pisno odjavite vsaj 3 delovne dni pred izvedbo seminarja! Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved. Seminar bo izveden ob prijavi zadostnega števila udeležencev. V čas seminarja je vključen 20 minutni odmor. *Povezavo za udeležbo na seminarju preko spletne aplikacije ZOOM vam bomo posredovali eno uro pred izvedbo seminarja, zato je navedba e-naslova ob prijavi obvezna.