Predstavitev zakonodajnih zahtev in novosti s področja ekološkega kmetijstva

Vabimo vas na strokovni seminar TZS s področja živil »Predstavitev zakonodajnih zahtev in novosti s področja ekološkega kmetijstva«, ki bo potekal preko spleta dne 9. 2. 2022 od 9.00 do 9.45 ure.

Na seminarju boste med drugim izvedeli:

  • katere vrste živil lahko nosijo znak ekološke pridelave,
  • kako morajo biti označena živila iz ekološke pridelave,
  • kakšne zahteve mora izpolnjevati nosilec dejavnosti (npr. prodaja na drobno, na debelo, uvoz iz tretjih držav, distribucija iz drugih držav članic, gostinstvo),
  • kdo mora priglasiti svojo dejavnost pristojnemu organu,
  • kdo je zavezan za pridobitev certifikata pri kontrolnih organizacijah in kakšen bo nov certifikat ter
  • kako bo potekal nadzor nad nosilci dejavnosti in njihovim izpolnjevanjem zahtev.

Predava: mag. Maja Žibert, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kotizacije NI!