Druga brezplačna Trgovinkova delovnopravna klepetalnica

Vse zainteresirane člane Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) vabimo na
drugo brezplačno TRGOVINKO-VO delovnopravno klepetalnico,
ki bo potekala v četrtek, 17. 2. 2022 s pričetkom ob 13.00 uri
preko spletne aplikacije ZOOM (trajanje približno do 14.15 ure).

Drugo TRGOVINKO-vo delovnopravno klepetalnico organizira TZS v sodelovanju s projektno pisarno Inšpektorata RS za delo, MDDSZ.

Program:
1. del: Varnost in zdravje pri delu

  • zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pri opravljanju dela na domu
  • izjava o varnosti z oceno tveganja v povezavi z ukrepi COVID-19

Predstavitev bo izvedel Roman Lubec, projektna pisarna, Inšpektorat RS za delo, MDDSZ.

2. del: Novosti oziroma predvidene novosti s področja delovnopravne zakonodaje in COVID-19 ukrepov
Predstavitev bosta izvedli Barbara Krivic in Karmen Fortuna, strokovni sodelavki TZS. 

 

Kotizacije NI!
ZOOM povezavo na dogodek vam bomo na e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi, poslali uro pred začetkom dogodka.

Naslednji termini TRGOVINKO-ve delovnopravne klepetalnice v letu 2022:
17. marec 2022 ob 13.00 uri;
21. april 2022 ob 13.00 uri;
19. maj 2022 ob 13.00 uri;
16. junij 2022 ob 13.00 uri;
15. september 2022 ob 13.00 uri;
20. oktober 2022 ob 13.00 uri;
17. november 2022 ob 13.00 uri;
15. december 2022 ob 13.00 uri.

VABI: Označite termine v svojem koledarju!