Seminar s področja podatkov in dela s podatki (data science)

Vabimo vas na strokovni seminar TZS s področja podatkov in dela s podatki oziroma seminar o podatkovni znanosti (ang. data science), ki bo potekal dne 25. 5. 2022 od 10.00 do 12.00 ure, preko spletne platforme ZOOM.

Podatki, pravijo, so gorivo digitalne ekonomije. Kot atomi se medsebojno povezujejo in sestavljajo ter tvorijo vzorce, ki predstavljajo ključne gradnike tehnologij, ki krojijo naš vsakdan. Podatki pa sami po sebi ne zmorejo bistveno spremeniti stanja ali vplivati na napredek. Za smiselno in uspešno upravljanje zato potrebujejo vložek energije, ki je usmerjen v razumevanje in zbiranje podatkov ter prepoznavanje ustreznih vzorcev, ki so potrebni za ustvarjanje dodane vrednosti in kakovostnih priložnosti.

Dr. Jure Stojan bo na seminarju govoril o ključnih stebrih podatkovne znanosti, specifično se bo dotaknil pojmov in konceptov, ki pomembno sooblikujejo sodobno podatkovno znanost ter razložil priložnosti, ki se skrivajo tako v lastnih kot javno dostopnih podatkih. Cilj seminarja je razumeti, kaj so glavne priložnosti in pasti analiz podatkov, in postati »izobražen potrošnik« podatkovnih analiz.

Vsebina seminarja:

  • Obljube proti resničnosti: kako ločevati med znanstveniki in šarlatani;
  • Ključni pojmi in koncepti: statistika vs. ekonometrija vs. »data science«, podatki vs. modeli, spremenljivke, kazalci, iskanje vzrokov, naravni eksperimenti, Lucasova kritika, veliko podatkovje (»big data«), umetna inteligenca in strojno učenje;
  • Priložnosti v lastnih podatkih;
  • Priložnosti v javno dostopnih podatkih: kje vse se skrivajo uvidi o trendih v trgovini in trajnostnem poslovanju.

Predava: dr. Jure Stojan, partner ter direktor raziskav in razvoja na Inštitutu za strateške rešitve

Splošni pogoji: Za člane znaša kotizacija 15,00 EUR + DDV, za nečlane pa znaša kotizacija 45,00 EUR + DDV. Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se pisno odjavite vsaj 3 delovne dni pred izvedbo seminarja! Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved.