Delavnica: Naj vam prevare, goljufije, kraje in druga neželena ravnanja v trgovini ne povzročajo "sivih las"

Vljudno vas vabimo na delavnico za vodstveni kader, poslovodje, interne kontrolorje in lastnike podjetij »Naj vam prevare, goljufije, kraje in druga neželena ravnanja v trgovini ne povzročajo »sivih las« dne 25. 5. 2022 od 9.00 do 12.00 ure v dvorani v poslovni stavbi Rotonda, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.

Kako se izogniti tveganjem prevar, goljufij, ponareditev in zmot v trgovinski, logistični in storitveni panogi?

Trgovina. Ena od dejavnosti, ki se dnevno spopada z vrsto vplivov zunanjih dejavnikov, na katere sama kot taka velikokrat nima vpliva. Epidemija in z njo povezane omejitve so še dodatno prizadele to panogo, predvsem na segmentu malih in srednje velikih trgovskih podjetij. Pomanjkanje primernih in kvalificiranih zaposlenih na tem področju pa ne prinaša samo kadrovske podhranjenosti, temveč tudi druga tveganja, ki so prav zaradi kadrovske problematike potisnjene na stran ali pa se z njimi ne želimo spoprijeti na način, kot bi se lahko.

Prav zato smo se odločili, da vam na delavnici ponudimo vsebine, s pomočjo katerih se boste lahko hitro in učinkovito odzvali ob zaznanih prevarah, goljufijah ali drugih neželenih ravnanjih pri svojem poslovanju.

Najbrž ne dopuščate, da vam zaposleni s svojimi ravnanji povzročajo finančno škodo in rušijo ugled, ki ste si ga leta in leta gradili z uspešnim poslovanjem. Za nastanek prevare je potrebna zgolj domiselnost, priložnost in motiv, zato je pot do prevare lahko zelo kratka in dokaj enostavno uresničljiva. Veste, da je še vedno je več kot 90 odstotkov prevar, kraj in drugih neželenih ravnanj v trgovinski panogi posledica dejanj notranje zaposlenih. Prepoznate glavne pomanjkljivosti, ki pripomorejo k tem ravnanjem? Kateri opozorili znaki so potrebni, da prepoznate prevaro? Kje je vaša meja med dopustim in nedopustnim ter kaj vam pomeni ničelna toleranca? Na ta in vsa ostala vprašanja vam bomo poskušali odgovoriti v okviru delavnice.

Ne zanašajte se prehitro na tako imenovane »instant« rešitve. Univerzalnih ravnanj po navadi ni, saj so podjetja, ljudje in situacije preveč različne, da bi lahko govorili o enoznačnih situacijah in rešitvah. Samo z razumevanjem posebnosti posameznih primerov in vpeljavo ustreznih postopkov lahko primerno in učinkovito obvladujete tovrstna tveganja. 

Na delavnici bomo spregovorili o tem:

 • kaj so neželena ravnanja;
 • kje in kdaj smo najbolj ranljivi kot podjetje;
 • kakšni so simptomi tovrstnih ravnanj;
 • kakšne so posledice za podjetja;
 • kdo je odgovoren za nastanek prevare;
 • kako pravilno postopati ob odkriti prevari;
 • kje so meje dopustnega in zakonitega;
 • ali so napake dovoljene in kdaj je lahko napaka prevara ali obratno;
 • kakšne so prednostne naloge poslovodstva pri preprečevanju tovrstnih ravnanj;
 • na kakšen način in s katerimi orodji ter metodami se učinkovito zoperstaviti tem dejanjem;
 • kaj in kako o prevari razmišlja večina goljufov;
 • kdaj in kakšno pomoč potrebujete pri reševanju tovrstnih ugotovitev;
 • kateri preventivni ukrepi nosijo največjo dodano vrednost;
 • ali smo pred temi dajanji 100 odstotno varni;
 • kdaj je pravi čas za ukrepanje;
 • kako pravilno ukrepati in sankcionirati;
 • je pomankanje kadra izgovor za ne ukrepanje pri tovrstnih ravnanjih;
 • kakšna tveganja prinaša študentsko delo v trgovini;
 • kaj vse je lahko črno ali belo;
 • kakšno tveganje lahko predstavljajo stranke, dobavitelji in drugi deležniki v tem procesu;
 • kakšna sporočila nam lahko prinašajo reklamacije;
 • praktičnih primerih in rešitvah.

Predavatelj: g. Boštjan Trstenjak, ustanovitelj in lastnik podjetja PRO – INTEGRA. Več kot 30 let je nabiral izkušnje in znanje v gospodarstvu. Odlično pozna delovanje trgovinske, storitvene, nabavne in transportno-logistične panoge. Zato med drugim v okviru svojih dejavnosti podjetjem svetuje na področju obvladovanja različnih vrst tveganj, s katerimi se te panoge vsakodnevno srečujejo. Vodstva podjetij pa spodbuja, da si poiščejo pomoč in strokovni nasvet, ko pri poslovanju zaznajo sum na prevaro, goljufijo ali drugo neželeno ravnanje.

Splošni pogoji: Za člane znaša kotizacija 190,00 EUR z DDV, za nečlane pa znaša kotizacija 250,00 EUR z DDV. Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se pisno odjavite vsaj 3 delovne dni pred izvedbo delavnice! Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisane delavnice ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved. Število mest na delavnici je omejeno!