Webinar »Energijsko označevanje izdelkov z energijskimi nalepkami in okoljsko primerna zasnova izdelkov«

Člane ki poslujete z izdelki, ki morajo biti opremljeni z energijskimi nalepkami (hladilniki, sijalke, pralni, pomivalni stroji,…) in/ali pod zakonodajo, ki določa okoljske zahteve za proizvode na trgu in v uporabi (ECODESIGN) seznanjamo da bo na TZS dne 23. februarja 2023 od 11.00 do 12.00 ure potekal webinar »Energijsko označevanje izdelkov z energijskimi nalepkami in okoljsko primerna zasnova izdelkov«.

Osvežili bomo informacije ter pregled zakonodaje na tem področju, aktualne časovne roke, EPREL baza – kdo mora poročati in za katere izdelke, katere novosti nas čakajo v letu 2023 z vidika zakonodaje.

Predstavitev bo podala ga. Tina Žumer, podsekretarka, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Kotizacije ni!