Usposabljanje "Označevanje cen po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)"

Novi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ki se je začel uporabljati 26. 1. 2023, je prinesel novosti tudi na področju označevanja cen pri znižanju cen blaga.

Po novem mora podjetje pri znižanju cene blaga označiti prejšnjo ceno in znižano ceno, pri čemer se za prejšnjo ceno šteje najnižja cena, ki jo je podjetje uporabljalo v zadnjih 30 dneh pred znižanjem. Drugačna je ureditev v primeru hitro pokvarljivega blaga ter blaga pred potekom roka uporabnosti, določena odstopanja od splošnega pravila pa so na zakonski ravni možna tudi v primerih neprekinjenega postopnega zniževanja cene ter novosti v ponudbi.  

Dan pred začetkom uporabe novega zakona je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o načinu označevanja cen blaga, digitalnih vsebin in storitev ter objavi znižanja cene blaga. Pravilnik poleg določb, vezanih na označevanje prodajne cene blaga, cene storitev ter cene na enoto blaga, vključuje tudi poglavje glede objave znižanja cene blaga, ki to področje nekoliko bolj podrobno ureja ter določa, kaj se šteje za znižanje cene blaga in katere situacije se ne štejejo za znižanje cene blaga, ko je potrebno upoštevati nova zakonska pravila.

Z namenom razjasnitve in lažjega prehoda na nove načine poslovanja Trgovinska zbornica Slovenije v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport vljudno vabi na tematsko usposabljanje »Označevanje cen po ZVPot-1«, ki bo potekalo v torek, 21. 2. 2023 s pričetkom ob 10.00 uri na daljavo.

Člani nam lahko svoja vprašanja, vezana na novo ureditev označevanja cen pri znižanjih, pošljete do torka, 14. 2. 2023 na elektronski naslov: nika.pecevnik@tzslo.si ali info@tzslo.si in jih bomo predhodno (brez navedbe avtorja) posredovali na MGTŠ z namenom priprave predstavitve na način, da bo čimbolj prilagojena ključnim problematikam, s katerimi se soočate.

Kotizacije NI!