Strokovni seminar »Izvajanje novega Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen v praksi«

Vljudno vas vabimo na strokovni seminar »Izvajanje novega Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen v praksi«, ki bo potekal v torek, 26. 9. 2023 od 9.00 do 14.00 ure na TZS, Dunajska cesta 167, Ljubljana.

Pravilnik je začel veljati 17. avgusta 2023, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2024. Glede na njegovo kompleksno uporabo v praksi podjetjem priporočamo, da pričnejo s pripravami na njegovo uporabo v najkrajšem možnem času!

Na strokovnem seminarju vam bomo v sodelovanju s strokovnjakom iz Zbornice varnosti in zdravja pri delu predstavili določbe novega Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen vključno z vsemi tremi prilogami ter vas usposobili za uporabo prilog v praksi.

Novi pravilnik se osredotoča na ocenjevanje varnostnih in zdravstvenih razmer  ter na  izvajanje ukrepov na podlagi ocene tveganja za preprečevanje razvoja in nastanka kostno-mišičnih obolenj. Z metodami ocenjevanja tveganja za posamezna opravila na delovnem mestu identificiramo dejavnike tveganja in ugotavljamo fizične obremenitve ter glede na stopnjo tveganja opredelimo preventivne ukrepe. 

Ocena stopnje tveganja za nastanek kostno-mišičnih obolenj pri ročnem premeščanju bremen se izvede z uporabo metode ključnih kazalnikov (Priloga 3 pravilnika), ki jo je razvil nemški Zvezni inštitut za varnost in zdravje pri delu (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BauA).

Cilj seminarja je udeležence usposobiti za uporabo metode ključnih kazalnikov.

Komu je strokovni seminar namenjen? Strokovnim delavcem varnosti pri delu, strokovnim delavcem organizacij, ki imajo dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, pooblaščenim inženirjem, predstavnikom delodajalcev in delojemalcev, izvajalcem  medicine dela, predstavnikom služb varnosti in zdravja pri delu, drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu ter vsem, ki se želijo seznaniti s pravilnim izvajanjem novega pravilnika v praksi.

Strokovni seminar bo vodil gospod Janez Fabijan iz Zbornice varnosti in zdravja pri delu ter član delovne skupine MDDSZ, ki je pripravila Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen.

Splošni pogoji: Za člane znaša kotizacija 150,00 EUR z DDV, za nečlane pa znaša kotizacija 200,00 EUR na udeleženca z DDV. Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po pošti: TZS, Dunajska 167, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se pisno odjavite vsaj 3 delovne dni pred izvedbo seminarja! Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved. Seminar bo izveden ob prijavi zadostnega števila udeležencev.


Prijava na seminar (Strokovni seminar »Izvajanje novega Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen v praksi«)

Potrjujem, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Soglašam, da TZS vneseni e-naslov uporablja za obveščanje v zvezi s tem seminarjem.