Novosti pri obračunavanju omrežnine za električno energijo ter dobre prakse pri upravljanju z električno energijo in s stroški EE v podjetju

Na Trgovinski zbornici Slovenije v okviru Akademije TZS nadaljujemo s tematiko stroškov električne energije in novostmi zaradi spremenjenega načina obračunavanja omrežnine, ki nas čakajo s 1. julijem letos. Na webinarju nam bosta tokrat vpogled v to področje podala predavatelja iz strokovnih vrst, ki imata bogate izkušnje iz prakse na tem področju.

Področje električne energije je za celotno gospodarstvo, vključno trgovino, velikega pomena, in kot se je pokazalo v obdobju zadnjih dveh let, tudi z vidika generiranja inflacijskih tveganj. Ali bo trgovina, ki se prilagaja potrošniku in njegovim potrebam, sploh lahko izvedla optimizacije glede na spremenjen način zaračunavanja omrežnine za električno energijo, katere so dobre prakse na tem področju, kaj se dogaja na področju električne energije, upravljanje z EE – ta in še vrsta drugih vprašanj bodo obravnavana na webinarju, zato vas vljudno vabimo k udeležbi. Člani lahko vaša vprašanja za razpravo posredujete že v naprej na info@tzslo.si, tako da bo čim več odgovorov podanih že na samem dogodku.

Kdaj: Dne 7. 5. 2024 od 10.00 do 12.00 ure.

Kje: Platforma ZOOM.

PROGRAM:

1. Osnovni pojmi

 • Odjemna mesta (za koga kupujemo EE?)
 • Vozni red
 • Bilančna skupina (kdo kupuje?)
 • Ima zadruga smisel?
 • Pogodbena razmerja z dobaviteljem (kaj in kako kupujemo?)

2. Glavni izzivi novega Akta o omrežnini za podjetja (v trgovinski dejavnosti)

 • Kompleksna sprememba
 • Konice
 • Diagram porabe (je znan?)
 • Ekonomika porabe in optimizacija voznega reda

3. Kako nasloviti glavne izzive

 • Peak shaving
 • Load balancing
 • Upravljanje porabe energije (Energy management) in stroškovno vrednotenje

4. Vloga

 • Sončnih elektrarn
 • Hranilnikov
 • IS za nadzor in upravljanje

5. Trajnostni vidik

 • Vloga sončnih elektrarn
 • Potrdilo o izvoru EE (Guarantees of Origin)

Predavatelja: dr. Aleš Groznik in Iztok Sotošek MBA.

Aleš Groznik je partner v podjetju EconLab in profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Podjetjem pomaga spreminjati poslovne modele z digitalnimi rešitvami in jih ozavešča o spremembah na področju energetike. Preplet poslovnih in tehničnih znanj goji od študija dalje, saj je zaključil študij na Fakulteti za elektrotehniko in Ekonomski fakulteti. Trenutno vodi projekte energetske transformacije v velikih slovenskih podjetjih.

Iztok Sotošek MBA, je izkušen strokovnjak s področja trgovanja z energijo. Je diplomant Ekonomske fakultete v Ljubljani, MBA naziv je pridobil na Univerzi v Kansasu. Licenco za trgovanje z električno energijo je pridobil pred 20 leti in vsa leta zasedal vodilne vloge v domačih in tujih podjetjih na področju trgovanja z energijo. Je EconLabov zunanji ekspert za področje energetike.

Splošni pogoji: Za člane TZS znaša kotizacija 75,00 EUR z DDV, za nečlane pa 165,00 EUR z DDV na udeleženca. Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po pošti: TZS, Dunajska 167, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se pisno odjavite vsaj 3 delovne dni pred izvedbo seminarja! Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved. Seminar bo izveden ob prijavi zadostnega števila udeležencev.

Povezavo za udeležbo na seminarju preko spletne aplikacije ZOOM vam bomo posredovali eno uro pred izvedbo seminarja, zato je navedba e-naslova ob prijavi obvezna.