Seminar varstvo osebnih podatkov - predstavitev Kodeksa ravnanja za skladnost s predpisi s področja varstva osebnih podatkov za trgovce

Si zastavljate sledeča vprašanja?

  • kako zagotovim pošteno in pregledno obdelavo osebnih podatkov po novem?
  • kakšni so standardi pri zbiranju osebnih podatkov?
  • kako pravilno informiram posameznike v zvezi z obdelavo osebnih podatkov?
  • kako pravilno zbiram privolitve potrošnikov pri spletni prodaji, v poslovalnici, ob izvedbi nagradne igre?
  • kako pravilno izvršujem pravico potrošnika do dostopa do njegovih osebnih podatkov, do popravka, do izbrisa, do prenosljivosti podatkov?

Odgovore na zastavljena vprašanja, s katerimi se že ali pa se še boste srečevali v vašem podjetju, boste vsi tisti, ki se predvsem v maloprodaji srečujete s tematiko pravilne obdelave in ravnanja z osebnimi podatki posameznikov, pridobili na našem seminarju/predstavitvi Kodeksa ravnanja za skladnost poslovanja s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Dne 25. 5. 2018 stopi v veljavo Evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki bo tudi v Sloveniji neposredno uporabljiva. Navedeno pomeni, da bodo morala podjetja s tem dnem zagotavljati skladnost poslovanja z GDPR, kar za podjetja predstavlja dodatni infomracijski, organizacijski, nenazadnje pa tudi stroškovni izziv. Z namenom lažje priprave trgovskih podjetij na nove evropske zahteve, smo na TZS pristopili k pripravi praktičnega delovnega pripomočka za podjetja, in sicer smo v sodelovanju z zunanjim strokovnjakom oblikovali Kodeks ravnanja za skladnost s predpisi s področja varstva osebnih podatkov za mikro, mala in srednja podjetja, ki ga boste lahko vsi zainteresirani naročili na tem seminarju.

Izvajalka seminarja: ga. Tina Kraigher Mišič, Info hiša, d.o.o. Ljubljana

Predvideni program:

8.30-9.00

Registracija udeležencev

9.00-9.30

Aktivnosti Trgovinske zbornice Slovenije na področju priprave Kodeksa ter nadaljnji koraki v letu 2018 na tem področju

Mija Lapornik, izvršna direktorica TZS

Barbara Gnilšak, TZS

9.30-11.00

Predstavitev Kodeksa ravnanja za skladnost poslovanja s predpisi s področja varstva osebnih podatkov za trgovce

Razprava, vprašanja in odgovori

Tina Kraigher Misič, Info hiša d.o.o.

Udeležba je za člane Trgovinske zbornice Slovenije brezplačna. Za nečlane znaša kotizacija 75,00 EUR/prijavo (+DDV).