Brezplačna delavnica "Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov"

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen IRSD organizira brezplačne delavnice za delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju.

Ugodnosti za delodajalce:
•    brezplačne informacije,
•    seznanitev z aktualnimi vsebinami v zakonodaji,
•    racionalizacija stroškov za varnost in zdravje pri delu,
•    učinkovito sodelovanje s strokovnimi delavci za VZD in
•    učinkovito sodelovanje z izvajalci medicine dela.

Tovrstna brezplačna delavnica bo potekala tudi na Trgovinski zbornici Slovenije, in sicer 10. maja 2018 od 10. do 13. ure.

PROGRAM

10.00 Uvodni pozdrav in predstavitev projekta
10.00 – 11.20

Problematika preventivnih zdravstvenih pregledov

mag. Mladen Markota, dr. med., Inšpektorat RS za delo

11.20 – 11.30 Odmor
11.30 – 13.00

Izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava

Roman Lubec, univ. dipl. inž. str.

13.00 Zaključek

Vsi udeleženci poleg uporabnega znanja prejmejo tudi potrdilo o udeležbi IRSD. Vljudno vabljeni!