Seminar zakonodajne novosti na področju kozmetičnih izdelkov s poudarkom na trgovinski dejavnosti

Se vsakodnevno srečujete z vprašanji, povezanimi s pravilnim označevanjem kozmetičnih izdelkov, pravilnim navajanjem odgovorne osebe na kozmetičnem izdelku, priglasitvijo novih kozmetičnih izdelkov pristojnemu organu ter praktičnimi vprašanji ob izvajanju nadzora s strani pristojnih nadzornih organov v RS na podlagi evropske Uredbe ES, št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih?

Odgovore na zgoraj izpostavljena vprašanja boste izvedeli na našem seminarju, ki bo potekal dne 17. maja 2018 s pričetkom ob 9.00 uri, Dimičeva 13, Ljubljana. Seminar je za člane TZS brezplačen.

IZVAJALCI SEMINARJA:

- ga. Anja Menard Srpčič, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije

- ga. Helena Hočevar, ga. Ljudmila Gregorka Marinko, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS

PROGRAM SEMINARJA

8.45-9.00 Registracija udeležencev
9.00-9.45

Zakonodaja na področju kozmetičnih izdelkov in novosti s poudarkom na trgovinski dejavnosti

Anja Menard Srpčič, Urad RS za kemikalije

9.45-10.30

Izvajanje nadzora in ugotovljene najpogostejše težave v praksi

Zdravstveni inšpektorat

Vljudno vabljeni k udeležbi!

Vabilo in prijavnica.