Usposabljanje za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti

Trgovinska zbornica Slovenije v maju 2018 organizira brezplačno usposabljanje, namenjeno blagovnim manipulantom v trgovinski dejavnosti, ki bo izvedeno v 4 terminih ter vključuje vsebine s področij splošnih kompetenc za blagovne manipulante, ravnanja z neživilskimi izdelki, ravnanja z živilskimi izdelki in praktične osnove glede ravnanja s posameznimi blagovnimi skupinami.

Usposabljanje je namenjeno predvsem osebam, ki dosegajo raven izobrazbe, nižjo od IV., in ki opravljajo dela blagovnega manipulanta ali pa so iskalci zaposlitve za ta dela v trgovinski dejavnosti. Usposabljanje po programu traja skupaj 24 pedagoških ur v štirih dnevnih terminih. Udeleženci bodo poleg učnih gradiv prejeli tudi priročnik Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti s prikazom poklicnega in strokovnega izobraževanja v trgovinski dejavnosti.

KOTIZACIJE NI!

Rok za prijave: četrtek, 3. 5. 2018

Program usposabljanja je bil pripravljen v okviru projekta Leonardo da Vinci, »Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta«. Več informacij o projektu je dostopnih na spletni strani.

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA BLAGOVNE MANIPULANTE V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI

1. DAN, 7. 5. 2018 - Dvorana B

Prijava udeležencev 8:00 8:30
VSEBINA - Kompetence za blagovnega manipulanta od do

Prevzem blaga na relaciji med skladiščem in prodajalno

Pregled in nadzor blaga

Priprava blaga za prodajo

Vaje

8:30 10:00
Odmor 10:00 10:15

Manipulacija z blagom oziroma ravnanje z blagom

Vaje

10:15 11:45
Odmor 11:45 12:00

Skrb za kakovost blaga in izvajanje nadzora nad blagom

Priprava in skrb za delovno okolje in pripomočke ter skrb za red in čistočo

Komunikacija z kupci (strankami), nadrejenimi in sodelavci

Vaje

12:00 13:30

Predavateljica: Sandra Rebolj

2. DAN, 8. 5. 2018 - Dvorana B

Prijava udeležencev 8:00 8:30
VSEBINA - Ravnanje z neživilskimi izdelki od do

Naročanje in priprava dokumentacije

Prevzem blaga

Prijava neskladnosti proizvoda dobavitelju

Garancije in reklamacije

Tipične blagovne skupine neživilskih izdelkov in posebnosti pri ravnanju z njimi - tekstil in obutev, igrače, kozmetika, kemikalije in nevarne snovi

Vaje

8:30 10:00
Odmor 10:00 10:15

Skladiščenje blaga

  • prevzem in priprava na vskladiščenje
  • skladiščenje
  • izdaja
10:15 11:45
Odmor 11:45 12:00

Rokovanje s povratno embalažo

Zagotavljanje optimalnih zalog

Prenos v prodajni prostor in zlaganje na police

Tipične blagovne skupine neživilskih izdelkov in posebnosti pri ravnanju z njimi - elektro program, bela tehnika, stroji/orodje, vrtni program, gradbeni material

12:00 13:30

Predavatelja: Sandra Rebolj in Borut Holy

3. DAN, 14. 5. 2018 - Viharnica (III. nadstropje)

Prijava udeležencev 8:00 8:30
VSEBINA - Ravnanje z živilskimi izdelki, HACCP od do

Slovenska in EU zakonodaja s področja zagotavljanja varnosti živil

Spremljajoči higienski programi kot temelj HACCP sistema

  • splošni higienski in tehnični pogoji za zagotavljanje varne hrane
8:30 10:00
Odmor 10:00 10:15

HACCP sistem in mikrobiološka tveganja

  • 7 načel HACCP sistema s primeri iz trgovinske prakse
10:15 11:45
Odmor 11:45 12:00

Zagotavljanje informacije o živilih

Sledljivost živil

12:00 13:30

Predavateljica: Zvezdana Žurman, univ. dipl. ing. živ. teh.

4. DAN, 15. 5. 2018 - Viharnica (III. nadstropje)

Prijava udeležencev 8:00 8:30
VSEBINA - Praktične osnove oddelka sadje in zelenjava od do

Profil prodajnega osebja

Odnos do kupca

Čistoča na delovnem mestu

8:30 10:00
Odmor 10:00 10:15

Odločanje o nabavi blaga

Izdelava in vrste reklamacij

Prezentacija blaga in postavitev oddelka sadja in zelenjave

10:15 11:45
Odmor 11:45 12:00

Prevzem blaga v trgovini

Skladiščenje blaga v trgovini

Etilen in vpliv plinov na blago

Sadje in zelenjava splošno - blagoznanstvo

Sezona posameznih vrst plodov

Označevanje blaga - tržni standardi

12:00 13:30

Predavatelj: Dušan Lončar

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi!

Program in prijavnica.