Varstvo osebnih podatkov - izzivi pri izvajanju GDPR in kaj nas čaka v prihodnje

Člani TZS vljudno vabljeni na brezplačni seminar "Varstvo osebnih podatkov - izzivi pri izvajanju GDPR in kaj nas čaka v prihodnje", ki bo potekal v sredo, 20. junija 2018, s pričetkom ob 9.00 uri, dvorana B, Dimičeva 13, Ljubljana.

Dne 25. 5. 2018 se je začela uporabljati Evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki je tudi v Sloveniji neposredno uporabljiva. Navedeno pomeni, da morajo podjetja s tem dnem zagotavljati skladnost poslovanja z GDPR, kar predstavlja dodatni informacijski, organizacijski, nenazadnje pa tudi stroškovni izziv.

Z namenom lažje priprave trgovskih podjetij na nove evropske zahteve, smo na TZS pristopili k pripravi praktičnega delovnega pripomočka za podjetja, in sicer smo v sodelovanju z zunanjim strokovnjakom oblikovali Kodeks ravnanja za skladnost s predpisi s področja varstva osebnih podatkov za mikro, mala in srednja podjetja, ki je trenutno v fazi potrjevanja pri Informacijskem pooblaščencu RS. Po njegovi potrditvi bo na voljo tudi članom TZS.

Se pri implementaciji GDPR srečujete z vprašanji:

  • KAKO SE LOTITI IZVAJANJA GDPR?
  • KAJ NAM GDPR PRINAŠA?
  • ALI MORAM PRIDOBITI NA NOVO SOGLASJA/PRIVOLITVE POTROŠNIKOV?
  • ALI POTREBUJEM ZA POSLOVNO KOMUNIKACIJO PRIDOBITI PRIVOLITVE?
  • ALI POTREBUJEM ODGOVORNO OSEBO ZA VOP?

Na ta in podobna vprašanja bomo na seminarju poskušali poiskati najbolj razumne in sorazmerne rešitve.

PROGRAM

8.45-9.00 Registracija udeležencev
9.00-10.00

GDPR - kaj nam prinaša in najpogostejši izzivi, s katerimi se trenutno srečujejo pri njenem izvajanju trgovci

Barbara Gnilšak, pravna svetovalka TZS

10.00-10.30 Razprava, izmenjava dosedanjih izkušenj

Udeležba na seminarju je za člane TZS brezplačna, za nečlane pa znaša kotizacija 75,00 EUR (+ DDV). Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: SI56 0313 8100 0518 - sklic 3007.

Vljudno vabljeni!

Vabilo in prijavnica.