Novosti pri trgovini z ekološkimi živili

Vabimo vas na strokovni seminar TZS s področja živil, ki bo potekal 19. septembra 2018 v Ljubljani, od 10.00 do 11.00 ure.

Kot smo vas predhodno že seznanili, je v Uradnem listu EU L150 z dne 14. 6. 2018 objavljena Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007. Na dogodku bodo s strani predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavljene glavne novosti v zvezi z ekološkimi živili, s poudarkom na področju trgovine (označevanje, izvajanje nadzora). Predstavljena bodo tudi področja, kjer je skladno z uredbo predvideno sprejetje še izvedbenih in delegiranih aktov.

Vse udeležence vljudno vabimo, da nam vsa vaša morebitna vprašanja posredujete še pred pričetkom dogodka na e-naslov: andrej.trdina@tzslo.si, saj jih bomo posredovali predavateljem z zaprosilom, da na seminarju podajo že konkretne odgovore.