Usposabljanje za blagovne manipulante in njihove trenerje v trgovinski dejavnosti

Trgovinska zbornica Slovenije v novembru 2018 organizira brezplačno usposabljanje, namenjeno blagovnim manipulantom in njihovim trenerjem v trgovinski dejavnosti, ki bo izvedeno v 4 terminih ter vključuje vsebine s področij splošnih kompetenc za blagovne manipulante, ravnanja z neživilskimi izdelki, ravnanja z živilskimi izdelki in praktične osnove glede ravnanja s posameznimi blagovnimi skupinami.

Usposabljanje je namenjeno predvsem osebam, ki dosegajo raven izobrazbe, nižjo od IV., in ki opravljajo dela blagovnega manipulanta ali pa so iskalci zaposlitve za ta dela v trgovinski dejavnosti. Usposabljanje po programu traja skupaj 24 pedagoških ur v štirih dnevnih terminih. Udeleženci bodo poleg učnih gradiv prejeli tudi priročnik Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti s prikazom poklicnega in strokovnega izobraževanja v trgovinski dejavnosti.

Poleg navedenih vsebin bo za trenerje blagovnih manipulantov dne 19. 11. 2018 organizirana dodatna vsebina, in sicer s področja osnov pedagogike in andragogike. Dodatna vsebina je namenjena predvsem osebam, ki dosegajo raven izobrazbe, višjo od IV., in ki v podjetjih organizirajo in izvajajo proces dela v organizacijskih enotah ali dajejo navodila za delo.

KOTIZACIJE NI!

Rok za prijave: četrtek, 8. 11. 2018

Program usposabljanja je bil pripravljen v okviru projekta Leonardo da Vinci, »Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta«. 

PROGRAM USPOSABLJANJA IN PRIJAVNICA