Varnost živil v trgovini in zakonodajne novosti na področju živil

Na seminarju bodo uvodoma na kratko predstavljene novosti na področju živilske zakonodaje (vsebnost akrilamida v živilih, ekološka živila, označevanje porekla osnovne sestavine živil…). V nadaljevanju bo v okviru zagotavljanja varnosti živil predstavljena vsebina Smernic dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti (vključno z mesnicami in ribarnicami), ki se nanaša na splošne higienske zahteve in tehnične pogoje v živilskih obratih (oprema, delovne površine, prostori), zahteve glede osebne higiene zaposlenih, zagotavljanje varnosti živil pri posameznih stopnjah dela v trgovini z živili (prevoz, prevzem, skladiščenje, obdelava živil…), ter možnosti za odpravo napak in izboljšanje sistemov v podjetjih. Seminar je namenjen predvsem malim trgovskim podjetjem.

Program in prijavnica