Strokovni seminar TZS "Varnost v trgovinah"

Trgovinska zbornica Slovenije bo v sredo, 28. 11. 2018 ob 9. uri v dvorani B, Dimičeva ulica 13, Ljubljana v sodelovanju z Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja organizirala strokovni seminar na temo zagotavljanja varnosti v trgovinah.

PROGRAM SEMINARJA

8.45 – 9.00  Registracija udeležencev
9.00 – 9.45

1. Uvod

 • Varnost v trgovinah
 • Tveganja, ki nas ogrožajo v trgovinah (kazniva dejanja, kršitve javnega reda ...); razjasnitev najbolj pogostih kršitev javnega reda in kaznivih dejanj
 • Napadi in ogrožanje zaposlenih ter ravnanje v teh primerih
9.45 – 11.15  2. Zagotavljanje varnosti
 • Odpravljanje varnostnih tveganj
 • Aktivni in pasivni varnostni ukrepi
 • Aktivnosti zaposlenih
 • Uporaba tehnične zaščite
 • Videonadzor
 • Druge oblike tehnične zaščite
 • Določitev pravil v trgovinah
11.15 – 11.30 Odmor
11.30 – 13.00 3. Zagotavljanje varnosti na varovanem območju
 • Načrt varovanja
 • Pristojnosti in ukrepanje varnostnega osebja
 • Pričakovanja ukrepanja policije in drugih varnostnih organov
 • Naloge ob zaznavi kaznivih dejanj v trgovinah
 • Varnostno osebje
 • Naloge odgovornih oseb in zaposlenih v trgovinah
13.00 – 13.45 4. Kritično varnostno ogrožanje v trgovinah
 • Trenutno stanje v Republiki Sloveniji
 • Različne situacije kritičnega varnostnega ogrožanja in ukrepanje v takšnih primerih

Predavatelja:
g. Drago Velički, strokovnjak s področja zasebnega varovanja
g. Damjan Žagar, strokovnjak s področja zasebnega varovanja in policijskih veščin

PLAČILO KOTIZACIJE: Kotizacija za člane TZS znaša 30,00 € na udeleženca (DDV že vključen), za nečlane TZS pa 90,00 € na udeleženca (DDV že vključen). Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po faksu: 01/ 58-98-219, po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si.

SPLOŠNI POGOJI:
Seminar bo izveden ob prijavi zadostnega števila udeležencev. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se od seminarja pisno odjavite vsaj 3 dni pred izvedbo seminarja. Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved. Posredovane osebne podatke bomo uporabljali samo za namen izvedbe tega seminarja in obveščanja prijavljenih na seminar ter posredovanje morebitnih gradiv.