Varnost v trgovinah

Trgovinska zbornica Slovenije bo v sredo, 20. 3. 2019 ob 9. uri v dvorani B, Dimičeva ulica 13, Ljubljana v sodelovanju z Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja organizirala strokovni seminar na temo zagotavljanja varnosti v trgovinah.


PROGRAM SEMINARJA

8.45 – 9.00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.45

1. Uvod 

 • Varnost v trgovinah
 • Tveganja, ki nas ogrožajo v trgovinah (kazniva dejanja, kršitve javnega reda ...); razjasnitev najbolj pogostih kršitev javnega reda in kaznivih dejanj
 • Napadi in ogrožanje zaposlenih ter ravnanje v teh primerih
 • Odpravljanje varnostnih tveganj
9.45 – 11.15

2. Zagotavljanje varnosti

 • Aktivni in pasivni varnostni ukrepi
 • Aktivnosti zaposlenih
 • Uporaba tehnične zaščite
 • Videonadzor
 • Druge oblike tehnične zaščite
 • Določitev pravil v trgovinah
11.15 – 11.30   ODMOR
11.30 – 13.00

3. Zagotavljanje varnosti na varovanem območju

 • Načrt varovanja
 • Pristojnosti in ukrepanje varnostnega osebja
 • Pričakovanja ukrepanja policije in drugih varnostnih organov
 • Naloge ob zaznavi kaznivih dejanj v trgovinah
 • Varnostno osebje
 • Zaposleni v trgovinah, odgovorne osebe
13.00 – 13.45

  4. Kritično varnostno ogrožanje v trgovinah

 • Trenutno stanje v Republiki Sloveniji
 • Najdba sumljivih predmetov

Predavatelja:
g. Drago Velički, strokovnjak s področja zasebnega varovanja
g. Damjan Žagar, strokovnjak s področja zasebnega varovanja in policijskih veščin

PLAČILO KOTIZACIJE: Kotizacija za člane TZS znaša 30,00 € na udeleženca (DDV že vključen), za nečlane TZS pa 90,00 € na udeleženca (DDV že vključen). Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po faksu: 01/ 58-98-219, po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si.

SPLOŠNI POGOJI:
Seminar bo izveden ob prijavi zadostnega števila udeležencev. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se od seminarja pisno odjavite vsaj 3 dni pred izvedbo seminarja. Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved.