Usposabljanje za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti

Vljudno vas vabimo na brezplačno USPOSABLJANJE ZA BLAGOVNE MANIPULANTE V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI, ki bo potekalo dne 13., 14., 20. in 21. maja 2019 v prostorih Doma gospodarstva, Dimičeva 13, Ljubljana, Dvorana B, 1. nad. (parkirišče za obiskovalce: 1. klet).

Trgovinska zbornica Slovenije v maju 2019 organizira brezplačno usposabljanje, namenjeno blagovnim manipulantom v trgovinski dejavnosti, ki bo izvedeno v 4 terminih ter vključuje vsebine s področij splošnih kompetenc za blagovne manipulante, ravnanja z neživilskimi izdelki, ravnanja z živilskimi izdelki in praktične osnove glede ravnanja s posameznimi blagovnimi skupinami.

Usposabljanje je namenjeno predvsem osebam, ki opravljajo dela blagovnega manipulanta in prodajalca ali pa so iskalci zaposlitve za ta dela v trgovinski dejavnosti. Usposabljanje po programu traja skupaj 24 pedagoških ur v štirih dnevnih terminih. Udeleženci bodo poleg učnih gradiv prejeli tudi priročnik Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti s prikazom poklicnega in strokovnega izobraževanja v trgovinski dejavnosti.

KOTIZACIJE NI!

Program usposabljanja


Program usposabljanja je bil pripravljen v okviru projekta Leonardo da Vinci, »Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta«. Več informacij o projektu je dostopnih na spletni strani http://www.tzslo.si/sl/projekti/zakljuceni-projekti/.