Kaj moramo kot trgovec vedeti, če poslujemo z gradbenimi proizvodi in osebno varovalno opremo?

Vljudno vas vabimo na brezplačni strokovni seminar z naslovom "Kaj moramo kot trgovec vedeti, če poslujemo z gradbenimi proizvodi in osebno varovalno opremo?", ki bo potekal dne 17. aprila 2019 od 9.00 do 13.20 ure v dvorani B, 1. nadstropje, Dimičeva ulica 13, Ljubljana (brezplačno parkirišče za obiskovalce: Klet 1).


Program:

8.45 – 9.00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.10  Uvod – Trgovinska zbornica Slovenije
9.10 – 9.30

Predstavitev novosti:

 • Digitalizacija, spletna prodaja – geoblocking

Predava: ga. Ada Kerr, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 • Notranji trg EU – »Goods Package« (v pripravi na ravni EU)

Predava: ga. Breda Goršek, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

9.30 – 10.45

 Osebna varovalna oprema – zahteve za dajanje na trg:

 • Pregled ključne zakonodaje – Uredba EU 2016/425, Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi;
 • Kategorije osebne varovalne opreme in zahtevani postopki ugotavljanja skladnosti;
 • Kaj morajo obvezno zagotavljati proizvajalec/zakoniti zastopnik/uvoznik/distributer na poti osebne varovalne opreme od proizvodnje do končnega kupca?
 • Katere podatke moram kot proizvajalec/uvoznik/distributer navesti na proizvodu/embalaži/dokumentih, ki spremljajo proizvod in zakaj je to potrebno?
 • Navodila – jezik, kaj morajo vsebovati?
 • Izjava EU o skladnosti (vsebina), tehnična dokumentacija, certifikat o EU pregledu tipa (če je zahtevan)– kdo ju pripravi, jezik, lokacija;
 • V katerih primerih osebne varovalne opreme mora biti obvezno vključen priglašeni organ, dostop do informacij priglašenih organov – aplikacija Nando;
 • Oznaka CE, druge morebitne oznake;
 • Seznam harmoniziranih standardov.

Predava: g. Walter Istenič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

10.45 – 11.00    Odmor
11.00 – 11.20 Ugotovitve o najpogostejših kršitvah, kot izhajajo iz tržnega nadzora osebne varovalne opreme

Predava: ga. Marjetka Učakar, Tržni inšpektorat RS
11.20 – 12.20

 Gradbeni proizvodi- zahteve za dajanje na trg:

 • Pregled ključne zakonodaje –Uredba (EU) 305/2011, Zakon o gradbenih proizvodih;
 • Kaj morajo obvezno zagotavljati proizvajalec/zakoniti zastopnik/uvoznik/ distributer na poti gradbenega proizvoda od proizvodnje do končnega kupca?
 • Kdaj se obveznosti proizvajalcev uporabljajo za uvoznike in distributerje?
 • Katere podatke moram kot proizvajalec/uvoznik/distributer navesti na gradbenem proizvodu/embalaži/ dokumentih, ki spremljajo proizvod in zakaj je to potrebno?
 • Priložena navodila in varnostne informacije – v katerem jeziku, kdo jih pripravi?
 • Izjava o lastnostih, tehnična dokumentacija – kdo jo pripravi, jezik, vsebina – vzorec, lokacija izjave, odstopanja od obveznosti;
 • Oznaka CE pri gradbenih proizvodih;
 • Harmonizirane tehnične specifikacije in neharmonizirane tehnične specifikacije;
 • Zajemno priznavanje pri gradbenih proizvodih.

Predava: g. Jože Kočar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

12.20 – 12.45 Ugotovitve o najpogostejših kršitvah, kot izhajajo iz tržnega nadzora gradbenih proizvodov

Predava: ga. Teja Štivan, Tržni inšpektorat RS
12.45 - 13.05

 Standardi:

 • Standardi v okviru tehničnih predpisov ter vloga harmoniziranih standardov v podporo direktivam novega pristopa;
 • Kam se lahko podjetja obrnejo za več informacij glede standardov?


Predava: mag. Jožica Škof Nikolič, Slovenski inštitut za standardizacijo

13.05 – 13.20  Razprava, zaključek

Kotizacije ni! Število mest je omejeno, zato prosimo, da pohitite s prijavami.

Lepo vabljeni k udeležbi