Novosti pri označevanju živil ter standard HACCP v trgovini

Vabimo vas na strokovni seminar TZS s področja živil, ki bo potekal 7. novembra 2019 v Mariboru, od 13.00 do 15.30 ure. Seminar je namenjen predvsem malim trgovskim podjetjem z živili.

Na seminarju bodo uvodoma predstavljene novosti na področju živilske zakonodaje (vsebnost akrilamida v živilih, vsebnost transmaščob v živilih, označevanje porekla osnovne sestavine živil, sprememba pravilnika ki ureja pogostost vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov,…).

V nadaljevanju bo v okviru zagotavljanja varnosti živil predstavljena vsebina Smernic dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti (vključno z mesnicami in ribarnicami), ki se nanaša na splošne higienske zahteve in tehnične pogoje v živilskih obratih (oprema, delovne površine, prostori), zahteve glede osebne higiene zaposlenih, zagotavljanje varnosti živil pri posameznih stopnjah dela v trgovini z živili (prevoz, prevzem, skladiščenje, obdelava živil…), ter možnosti za odpravo napak in izboljšanje sistemov v podjetjih.

Program seminarja:
13.00 – 14.30 - Predstavitev Smernic dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti
14.30 – 15.30 – Predstavitev Smernic dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti za mesnice in ribarnice

Predava: ga. Alenka Novak, univ. dipl. inž. živil. tehnol., članica projektne skupine za pripravo Smernic dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti in projektne skupine za pripravo Smernic HACCP za mesnice in ribarnice v trgovinski dejavnosti, članica projektne skupine za pripravo Smernic za označevanje alergenov v nepredpakiranih živilih

Splošni pogoji: Za člane znaša kotizacija 40,00 EUR z vključenim DDV, za nečlane pa znaša kotizacija 120,00 EUR na udeleženca z vključenim DDV. Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po faksu: 01/ 58-98-219, po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se pisno odjavite vsaj 3 delovne dni pred izvedbo seminarja! Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved. Seminar bo izveden ob prijavi najmanj 10 udeležencev.


Prijava na seminar (Novosti pri označevanju živil ter standard HACCP v trgovini)

Potrjujem, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Soglašam, da TZS vneseni e-naslov uporablja za obveščanje v zvezi s tem seminarjem.