Novosti pri označevanju živil ter standard HACCP v trgovini

Vabimo vas na strokovni seminar TZS s področja živil, ki bo potekal 7. novembra 2019 v Mariboru, od 13.00 do 15.30 ure. Seminar je namenjen predvsem malim trgovskim podjetjem z živili.

Na seminarju bodo uvodoma predstavljene novosti na področju živilske zakonodaje (vsebnost akrilamida v živilih, vsebnost transmaščob v živilih, označevanje porekla osnovne sestavine živil, sprememba pravilnika ki ureja pogostost vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov,…).

V nadaljevanju bo v okviru zagotavljanja varnosti živil predstavljena vsebina Smernic dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti (vključno z mesnicami in ribarnicami), ki se nanaša na splošne higienske zahteve in tehnične pogoje v živilskih obratih (oprema, delovne površine, prostori), zahteve glede osebne higiene zaposlenih, zagotavljanje varnosti živil pri posameznih stopnjah dela v trgovini z živili (prevoz, prevzem, skladiščenje, obdelava živil…), ter možnosti za odpravo napak in izboljšanje sistemov v podjetjih.

Program seminarja:
13.00 – 14.30 - Predstavitev Smernic dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti
14.30 – 15.30 – Predstavitev Smernic dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti za mesnice in ribarnice

Predava: ga. Alenka Novak, univ. dipl. inž. živil. tehnol., članica projektne skupine za pripravo Smernic dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti in projektne skupine za pripravo Smernic HACCP za mesnice in ribarnice v trgovinski dejavnosti, članica projektne skupine za pripravo Smernic za označevanje alergenov v nepredpakiranih živilih

Splošni pogoji: Za člane znaša kotizacija 40,00 EUR z vključenim DDV, za nečlane pa znaša kotizacija 120,00 EUR na udeleženca z vključenim DDV. Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po faksu: 01/ 58-98-219, po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se pisno odjavite vsaj 3 delovne dni pred izvedbo seminarja! Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved. Seminar bo izveden ob prijavi najmanj 10 udeležencev.