Delavnica Inšpektorata RS za delo "Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov"

Inšpektorat RS za delo (v nadaljevanju: IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje z namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen IRSD organizira brezplačne delavnice za delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju.

Ugodnosti za delodajalce:
•    brezplačne informacije,
•    seznanitev z aktualnimi vsebinami v zakonodaji,
•    racionalizacija stroškov za varnost in zdravje pri delu,
•    učinkovito sodelovanje s strokovnimi delavci za varnost in zdravje pri delu (VZD) in
•    učinkovito sodelovanje z izvajalci medicine dela.

Brezplačna delavnica bo potekala tudi na Trgovinski zbornici Slovenije, in sicer v torek, 29. oktobra 2019 od 11.00 do 14.00 ure v dvorani D, medetaža, Dimičeva ulica 13, Ljubljana.

PROGRAM DELAVNICE

10.45 – 11.00 Registracija udeležencev
11.00 – 14.00

Nezgode pri delu - Zakaj tvegamo?

  • kako omejiti tveganja za nastanek nezgod
  • primeri slabe prakse
  • zahteve zakonodaje
  • prijava nezgode

Predavatelj: mag. Mladen Markota, dr.med.

ODMOR – 10 min

Izajva o varnosti z oceno tveganja

  • zakonske podlage
  • pooblastila inšpektorja
  • dolžnosti delodajalca
  • stroški postopka
  • pogoste napake delodajalcev

Predavatelj: Roman Lubec, univ.dipl.inž.str.

RAZPRAVA – 5 min

Vsi udeleženci poleg uporabnega znanja prejmejo tudi potrdilo o udeležbi IRSD.