Strokovni seminar "Spremembe na področju DDV v letu 2020"

Vljudno vas vabimo na strokovni seminar »Spremembe na področju DDV v letu 2020«, ki bo potekal v sredo, 4. decembra 2019 s pričetkom ob 9.00 uri na Trgovinski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, 1. nadstropje – dvorana B.

Z namenom pravočasne priprave na nove davčne spremembe, ki bodo začele veljati s 1. januarjem 2020, vabimo na seminar vse zainteresirane, posebno tiste, ki dobavljajo blago v druge države članice, so vključeni v verižne posle ali se ukvarjajo s skladiščenjem blaga na odpoklic.

Program seminarja:

9.00 – 9.10    Uvod v seminar
Trgovinska zbornica Slovenije
9.10 – 9.20

Kratka informacija glede davčnih sprememb zajetih v novelah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o davčnem postopku, Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

9.20 – 12.15

(v tem času je predviden odmor 15 minut)

Pregled sprememb na področju DDV, ki bodo začele veljati na podlagi sprememb evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o davku na dodano vrednost in se nanašajo na naslednje točke:

  • novi pogoji pri dobavah blaga v druge države članice EU,
  • nova pravila za zaporedne in verižne dobave,
  • novosti v zvezi z evidencami pri skladiščenju na odpoklic in pri
    rekapitulacijskem poročilu (nova pravila za konsignacijska skladišča),
  • nova dokazila pri oproščenih dobavah blaga v drugo državo članico EU (Izvedbena uredba sveta EU),
  • nižja stopnja DDV za elektronsko dobavljene publikacije (elektronske knjige).

Vprašanja udeležencev seminarja.

Ker se v praksi še vedno pojavljajo določene negotovosti v zvezi s spremembami DDV, ki so začele veljati že v letu 2019, bo del izobraževanja namenjen tudi tem spremembam.

Predavateljica:
Seminar bo vodila mag. Suzana Tokić, direktorica davčno svetovalne družbe ST Konzultacije d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Predavateljica ima dolgoletne izkušnje na področju DDV in carin. Zastopa in svetuje domačim in tujim gospodarskim subjektom ter fizičnim osebam v zvezi z izvajanjem davčne, carinske in trošarinske zakonodaje. Je (so)avtorica strokovnih priročnikov in člankov, med drugim tudi priročnika o primerjavi slovenskega in italijanskega DDV. Kot dolgoletna predavateljica sodeluje na številnih seminarjih in delavnicah, na katerih se pojasnjujejo pravila v zvezi z izvajanjem domače in tuje davčne zakonodaje, v povezavi s predpisi Evropske Unije. Kot predavateljica nastopa tudi v tujini
(Italija, Hrvaška, itd).

PLAČILO KOTIZACIJE: Kotizacija za člane znaša 45,00 € na udeleženca (že vključen DDV), za nečlane TZS pa 135,00 € (že vključen DDV) na udeleženca. Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po faksu: 01/ 58-98-219, po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si.

SPLOŠNI POGOJI: Seminar bo izveden ob prijavi zadostnega števila udeležencev. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se od seminarja pisno odjavite do vključno 29. 11. 2019. V primeru odpovedi seminarja vas bomo o tem obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved.